Sökning: "D-uppsats, litteraturstudier"

Hittade 105 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet D-uppsats, litteraturstudier.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-16Bekämpning av jätteloka i järnvägsmiljö (inaktivt)
2012-02-13Fungerande resenärsflöden i kollektivtrafiken för alla resenärer (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-11-17Hanteras varsamt? Vit eller oblekt utsida på förpackningen, blir det skillnader i hantering vid transport? (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-04-14Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-08Miljökrav vid upphandling (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-05Vanor och beteenden kring vatenförbrukning (inaktivt)
2010-12-17Riskanalys av smittspridning i vattenreningskärr (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-22Metod för vattenflödesmätning (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-06-29Möjligheter och nytta att i CAD/utvecklingsmiljön återanvända PLM/produktbeskrivningens variant- och tidsvillkor (inaktivt)
2010-04-21HC-omvandling och värmeöverföring i oxidationskatalysator och filter (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-11-17Mätning av armeringskorrosion med så kallad ”RapiCor” (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2008-05-30Ökad katodlivslängd -ett industrinära projekt (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-02-27Optimering av oscilleringsparametrar för peritektiska stål (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-06Perception av Frukt- & Gröntavdelningen på svenska varuhus (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-24Uppskattning av samåkningsgrad (inaktivt)
2007-10-24Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt)
2007-09-21X-jobb 20p (30hp): Miniatyrisering av en Spin-Dependent Tunnelling Three-Axial Magnetometer för rymdtillämpningar på ÅSTC, Uppsala Universitet (inaktivt)
2007-09-12Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen (inaktivt)
2007-08-11Produktivitetsmått i en myndighet (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-06-22Utvecklingsprojekt i matematik i förskolan (inaktivt)
2007-06-14Beröringsfri mätteknik (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-03Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten- litteraturstudier och uppföljning av testanläggningar. (inaktivt)
2007-04-02Kvalitetsbedömning av biobränslen (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-01-23Respiratorapplikationer (JH 01) (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2006-10-30Miljömässig användning av skogsbränsleaska (inaktivt)
2006-10-02Biogasutvinning vid rötning av matavfall i labbskala (inaktivt)
2006-09-21Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-08-11CFD-BERÄKNING AV BASFLÖDESGRANAT MED EXTERN FÖRBRÄNNING (inaktivt)
2006-06-26Arbetsbelysning vid sjukvård i patientens hem (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-05-05Övertoner i elnätet i trafiktunnlar (inaktivt)
2006-05-03Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-04-24Biosensorer baserade på FET sensorer av breda bandgaps material (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga avlopp i omvandlingsområden i Värmdö kommun (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-20Hur når vi ut med friskvårdsarbete till de personer som mest behöver detta i företaget? (inaktivt)
2005-11-28Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-09-05Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-05-04Övertoner i elnätet i trafiktunnlar (inaktivt)
2005-04-12Komfortstudie av vägbulor (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-03-21Säkerhet vid tunnelarbeten (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-01-19Spridning av elektriska laddningar på isolatoryta (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-12-08Sondmätningar i ett tokamakplasma (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-26Gas in vitro metoden för att bättre beskriva den kemiska sammansättningen i Grovfoder (inaktivt)
2004-03-25Effekten av blomstertripsen på tre sorters krukkrysantemum: kvantitativa och kvalitativa skador (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-01-30Optimering av nosformer för reduktion av strukturell påverkan av aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26Avfallshantering och sopbeteende (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26AVFALLSHANTERING OCH SOPBETEENDE (Gävle) (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-06-26Nyttiggörande av alternativa fillermaterial i självkompakterande betong (inaktivt)
2003-06-19Miljöklassificering av produkter (TH 04) (inaktivt)
2003-04-30Miljöklassificering av produkter (TH 05) (inaktivt)
2003-04-23Material och produktionsflöden i fönsterföretag (TH 02) (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.