Sökning: "D-uppsats funktionshinder"

Hittade 61 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet D-uppsats funktionshinder.


Inkom Exjobbsförslag
2011-01-12Kopia av Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-06-18Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2010-06-18Misa AB – Strategisk marknadsföring av personer med funktionshinder? Hur mycket kan vi sänka fördomarna hos arbetsgivare gentemot personer med intellektuella funktionshinder beroende på hur vi marknadsför individerna? (inaktivt)
2010-06-10Effektiva tekniker och strategier för att stödja funktionshindrade personer att nå, få och behålla en anställning? (inaktivt)
2010-03-11Ökad återvinning (inaktivt)
2010-03-08Projekt jämställdhetsintegrering i SDF Majorna söker kartläggning inom myndighetsutövning. (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-06-16Förändring på ett stadsbibliotek (inaktivt)
2008-01-21Hållbar energiförsörjning (inaktivt)
2008-01-18Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2008-01-18Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-11-13Praktisk studie på mjukvaruprogam för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-11-13Användarmanual (inaktivt)
2007-11-13Marknadsföring av ny programvara (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-29Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67) (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-01-23Informationsfilm om VH assistans (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-09-06Mat och miljö (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning av mångfald (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2006-03-09Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt)
2006-02-01Miljöutredning för Samhalls koncept: Kommunpartner (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-18Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-06-15Utvärdering av arbetslagsarbete inom funktionshinder Frölunda SDF. (inaktivt)
2005-05-12Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Vad är trygghet? (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Nya yrkesroller inom vård och omsorg (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2005-02-28Hur uppfattas vårt företag? Attitydkartläggning! (68) (inaktivt)
2005-01-19Med full delaktighet för människor med funktionshinder (Stockholm) (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-17Tillgängligare Tunabyggen (inaktivt)
2004-01-07Anpassning av kommunikationsprogram (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)
2002-12-04Anpassningar av befintligt bild-ljud-text-kommunikationsprogram för olika handikapp (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.