Sökning: "EVA-värde"

Hittade 17 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet EVA-värde.


Inkom Exjobbsförslag
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2010-05-17Optimisation of a polysaccharide base system for triggered release applications (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2009-12-14Sonification of dental drill in oral surgery simulator (inaktivt)
2009-11-25Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-10-23Valkar i pappersrullar och deras effekt på slappa stråk i pappersbanan. (inaktivt)
2007-06-04Barns tidiga lärande (BTL) – en longitudinell studie i förskolan (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2006-12-12Belysning av skolbespisning (inaktivt)
2006-09-18Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-04-18Attityder till IKEA:s formgivning (AP) (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2005-08-29BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-03-23BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.