Sökning: "Effektivisera"

Hittade 145 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Effektivisera.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-03-27Underhållssystem för järnvägsfordon (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-08Automatiskt sökarsystem till operationsavdelningen (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) (inaktivt)
2011-12-08Metoder att hantera kommunikation mellan patient och klinik vid Reumatologiska kliniken (Karolinska Universitetssjukhuset) (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-10-27Dokumentera processen och effektivisera logistiken (inaktivt)
2011-10-24Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-09-02E-blanketter istället för pappersblanketter för en effektivare och kvalitetssäker handläggning (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-05-24Ekosystem för journalister (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-02-15Vattenanalys (inaktivt)
2011-01-27Innovativa produkter (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-10Energieffektivisering inom anläggningar för VA-distribution (inaktivt)
2010-12-01Automatisera rekryteringsprocessen genom IT (inaktivt)
2010-12-01Effektivisering genom användargränssnittsmallar vid användarscenarion (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-07Från systemutveckling till färdigförpackad produkt -Exjobb på ett framgångsrikt svenskt företag inom industriell IT (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-07-29Metodutveckling inom utvecklingsprocessen för datalager (inaktivt)
2010-06-17Systematisering av verksamhet inför expansion (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-04-06Naturgödselanläggningars miljöpåverkan (inaktivt)
2010-02-11Examensarbete inom logistik: effektivisering av materialförsörjningsprocess (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-05Vill du göra ditt examensarbete inom marknadsföring? (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-12Upphandling av Utförandeentreprenad i Samverkan (inaktivt)
2010-01-12Är RFID något att rekommendera för Korsnäs utgående varuflöde, och hur bör en eventuell implementering genomföras? (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-11-17Ställer Länsstyrelsen rätt krav på Vägverket för den tekniska beskrivningen som ska upprättas vid samråd av miljöbalken 12:6? (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2009-02-20Bildsegmentering av rörliga föremål (inaktivt)
2009-02-18Återigenkänning i kameranätverk (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2008-06-16Marknadsundersökning för ett ackumulerat flerträdsaggregat (inaktivt)
2008-06-16Serviceprocess i ett fastighetsbolag (inaktivt)
2008-05-30Effektiv IR (Investor Relations) (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-18Automatisering av UGV (Unmanned Ground Vehicle) (inaktivt)
2007-12-05Webbplattform för förmedling av logistiktjänster (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en administrativ verksamhet (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-09-12Hur mycket kostar egentligen naturvården? (inaktivt)
2007-09-06Metodstudie samt konstruktion av en balkvändare för hantering av tunga balkar (TH 02) (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-08-24Effektivisering av flöde i fabrik (kr) (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-16Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik (inaktivt)
2007-06-13Fogningsteknik för flour-polymera material (Söderhamn) (inaktivt)
2007-05-28Effektivisera flöden i befintliga och framtida lokaler (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2007-05-11Produktionsutveckling (inaktivt)
2007-05-08Förkorta ställtiderna i laddmaskin 5.56 (inaktivt)
2007-05-08Spånrullning spårljusprojektil för rengöring av projektiler (inaktivt)
2007-04-20Arbetsflöden och logistik på Åsby Hem & trädgård Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-17Konstruktion av borrautomat (TH 02) (inaktivt)
2007-04-04Kostnads- och rutineffektivisering inom dryckestillverkning. (inaktivt)
2007-04-04Logistik i hjälpmedelsverksamhet (Gävle) (inaktivt)
2007-03-20Metodstudie samt konstruktion av kringutrustning för en slipmaskin (TH 02) (inaktivt)
2007-03-01Vilka blommor är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-22Användning av handdatorer inom byggsektorn (kr) (inaktivt)
2007-02-08Vad är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2006-11-30Designa nya förpackningar åt RealMexican (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-10-23Värdeflödesanalys samt optimering av flöden vid skärmtillverking (TH 02) (inaktivt)
2006-10-11Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 47) (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-04IT-strategi (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-07-20Centrallager - en lönsam strategi? (inaktivt)
2006-06-12Elektriskt rörligt huvudstöd för operationsbord inom Oftalmologi (inaktivt)
2006-03-23Genomlysning av företag inom spedition (inaktivt)
2006-02-24Framtagande av modell för samarbetspartners (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-18Förbättring av kommunikationen och ledtiderna vid förändring av affärssystem (inaktivt)
2005-08-15Förbättring av den interna logistiken på Fosie Mekaniska AB, Malmö. (inaktivt)
2005-07-25Databasadministration - situationsanalys och förbättringsåtgärder (75) (inaktivt)
2005-06-02Komplettera vår SMS-plattform (inaktivt)
2005-06-02Sponsring av högskolor (inaktivt)
2005-05-12Kartläggning av effektiviteten hos kommunikationen inom företag och organisationer (inaktivt)
2005-04-28Outsourcing TWP - Inköp och tillverkning av Twin Wire Press för avvattning av pappersmassa. (inaktivt)
2005-04-22Intern brandskyddskontroll (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-20Mätmodeller för kostnadseffektivitet i systemutveckling (inaktivt)
2005-04-15Automatiserad testning av system för tunna klienter (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2004-12-22Studie av analytisk metod för lösning av fysikaliska initialvärdesproblem (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-06-30Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 34) (inaktivt)
2004-06-24Effektivisera flöden i lager (inaktivt)
2004-05-14Förbättring av logistik (jj) (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-01-30Logistikförbättring (Ljusdal 16) (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-09-03Konstruktion/produktionsteknik (JH 02) (inaktivt)
2003-09-03Automatisering för borttagande av spillprodukter (JH 01) (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-13Förbättring av logistik (inaktivt)
2003-07-04Material och produktionsflöden i träföretag (TH 03) (inaktivt)
2003-07-01Adressering, kommunikation med skrivare i industriell miljö. (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-04-23Material och produktionsflöden i fönsterföretag (TH 02) (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-07Hur långt kan vi minska våra kostnader/utöka servicen utan kostnadsökning för abonnenten? (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.