Sökning: "Ekonomisk förening"

Hittade 42 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Ekonomisk förening.


Inkom Exjobbsförslag
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-11Miljökonsekvensbeskrivning för Sannebo brygga, planerad småbåtshamn (inaktivt)
2011-02-07Ekonomisk förening – den okända bolagsformen (inaktivt)
2011-02-07Economic association – the unknown business type (inaktivt)
2011-01-21Cooperation/Cooperative entrepreneurship – a solution for the future welfare? (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2010-08-23Kooperativ företagssamverkan – ett sätt att förbättra verksamheten i det enskilda företaget? (inaktivt)
2010-08-23Kooperativt företagande (inaktivt)
2010-02-10Cooperative business collaboration - a way to improve the operations of each company? (inaktivt)
2010-02-03Running cooperative enterprises successfully (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Marknads- och läsarundersökning av en tidning (inaktivt)
2008-06-16Promotion till 1000! (inaktivt)
2008-06-02Gränsland- ett upplevelseområde för alla människor- utifrån egna förutsättningar (Sandviken) (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-08-17Hur attraktiva är företagena i nätverket The paper province, bland studenter? (inaktivt)
2007-05-08Programmering av IRB 140 (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Baggbrobygden (AP) (inaktivt)
2007-03-01Marknadsanalys för en Camping (KE) (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-02-21Kommunikationsstrategi för våra medlemsföretag (inaktivt)
2006-11-21Profilera galleria (JH 03) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-11Applikation för bildregistrering (databas)(Ljusdal 52) (inaktivt)
2006-10-05Presentations film/CD om verksamheten (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-12Profilera galleria (JH 01) (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av biobränsleeldat småskaligt värmekraftverk, ångdrivet. (inaktivt)
2005-02-14Analys av företagens attityder till ett större engagemang kring lokal turistinformation i Hagfors. (inaktivt)
2004-12-15Projektutvärdering Turism (Ljusdal 33) (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-02-05Omvärldsanalys för GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av JAK Medlemsbank (inaktivt)
2003-07-04Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-03-25Uppdatera och förbättra Websidor (inaktivt)
2003-03-11Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-01-03Relationen kommun och privat verksamhet (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.