Sökning: "Externa kommunikation"

Hittade 17 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Externa kommunikation.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2009-12-14Utveckla arbetet med kommunikation inom en organisation (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2005-06-01Utveckling av Centrallagersystem för butik med databaskopplingar till befintligt butiksdatasystem. (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-03-22Hur kan vi kommunicera samverkansuppgiften på vår hemsida? (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2003-12-08Extern kommunikation i Torsby kommun (inaktivt)
2003-09-08Kommunikation Gävle) (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.