Sökning: "Företagare"

Hittade 86 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Företagare.


Inkom Exjobbsförslag
2011-07-11SME och varumärken - är varumärken bara till för stora aktörer? (inaktivt)
2011-06-29Vill du hjälpa oss att utveckla vår webbkommunikation? (inaktivt)
2011-06-29Vill du arbeta fram en rekryteringsprocess? (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-02-24Framtidsanalys av småländsk landskapsbygd (inaktivt)
2009-03-12Strategisk verksamhetsutveckling i enskildfirma (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-02-19Marknadsplan, marknadsföring, försäljning i nystartat företag i upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-01-16Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP) (inaktivt)
2007-10-22Varumärkesundersökning (inaktivt)
2007-10-18Areella bisysslor (inaktivt)
2007-10-18Offentliga satsningar på landsbygden (inaktivt)
2007-08-07Destinationer utvecklas till resmålspaket (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-04Undersökning: Finns det ett behov av administrativ hjälp bland företagarna? (inaktivt)
2007-04-04Säffle Åmål som etableringsregion (inaktivt)
2007-03-30Visit Bergslagen(aw) (inaktivt)
2007-03-22Varumärket Jämtland - marknadsundersökning och marknadsplan (inaktivt)
2007-02-13Hur ändrar vi attityder till företagande? (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-01-18Bibliografi - en uppgift till blivande journalist eller författare (inaktivt)
2006-12-11Skillnad i bemötande av män och kvinnor i företags- och lånesituationer? (aw) (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-14Koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet (AP) (inaktivt)
2006-11-13Underlag till miljöcertifiering (fp) (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-13Utformande av kreativ miljö till ett konferensrum (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-23Hur fungerar ett partnerskap mellan näringsliv och Högskola Dalarna? (inaktivt)
2006-06-20Utvärdering av projektet ÖtiL (Ökad tillväxt i Lekeberg) (inaktivt)
2006-06-09Markandsundersökning bland företagare i KAK-regionen (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-09Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av webbsida och framtagning av informationsmaterial (fp) (inaktivt)
2006-02-02Marknadsplan (fp) (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-20Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet (inaktivt)
2005-11-28Underlag till kvalitetscertifiering (jj) (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av biobränsleeldat småskaligt värmekraftverk, ångdrivet. (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-06-01Undersökning: Finns det ett behov av administrativhjälp bland företagarna? (inaktivt)
2005-05-20Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2005-04-25Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (jj) (inaktivt)
2005-04-25Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-04-20Utvecklingsarbete kring attityder och mötesplatser. (inaktivt)
2005-03-31Marknadsföringsmaterial till företagsnätverk (inaktivt)
2005-03-31Företagsdatabas till företagarnätverk (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-28Att utveckla en utbildning för företagare (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-22Finns det ett behov av administrativhjälp bland företag i Lima? (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2004-06-09Företagarsamarbete i små kommuner (inaktivt)
2004-06-02Att utveckla en utbildning för företagare. (inaktivt)
2004-05-07Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2004-05-03Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2004-03-31Turistnäringens beroende av god komfort och hög framkomlighet (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-07Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt)
2003-10-21Vad driver en kvinnlig företagare? (56) (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-20Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-20Underlag till kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-10-20Underlag till miljöcertifiering (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning - företagarförening (inaktivt)
2003-10-07KreditGarantiFörening i Gävleborg? (Gävle) (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-05-13Vilka problem har unga företagare vid igångsättande av sin verksamhet? Hur ser finansieringsmöjligheterna ut? (inaktivt)
2003-04-30Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 10) (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2002-11-27Hyresundersökning bland butiker och företagare (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.