Sökning: "Försäljning av tjänster"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Försäljning av tjänster.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2010-10-20AM-marknaden i Norden - öppen eller stängd? (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-08-13Marknadsplan och marknadstrategi (Hofors) (inaktivt)
2007-06-25Analys av nykundsbearbetning och försäljningprocessen inom konsultbranscher för professionella tjänster (inaktivt)
2007-06-12Vinnande marknadsplan för ledande ISP (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-01-10Marknadsplan och marknadstrategi (Hofors) (inaktivt)
2007-01-03Produktutveckling av en ny tjänst relaterad till Telecom (FP/AP) (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-09-18Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-02-01Miljöutredning för Samhalls koncept: Kommunpartner (inaktivt)
2005-08-15Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-05-24Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsföring/undersökning försäljning (Hofors) (inaktivt)
2003-12-17Marknadsföring/undersökning försäljning (Hofors) (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.