Sökning: "Forskning och utveckling"

Hittade 185 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Forskning och utveckling.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-06Utveckling av mjukvara för automatisk elektronisk klådregistrering (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-08-23Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-08-03Fordonsmodell för realtidsberäkning av energiförbrukning (inaktivt)
2011-06-27Olycks- och krishantering inom industri (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-21Försvarsmakten och exjobb (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-02-08Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-02-07Regenerativa Mekanismer i Alzheimer’s Sjukdom (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsförbättring Metallurgy (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - studier av diet och motions inverkan på utveckling av fetma/fysiologiska avvikelser (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-21forskning med MR och PET på hjärnan (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-07Lågbrusig X-bandsförstärkare (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering: Nya verktyg för bildprocess/analys (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2008-10-13Släppfilm/Ytbehandling (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-20Miljökrav vid Upphandling (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2007-12-14Klimatkompensation av varutransporter (inaktivt)
2007-10-24Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-10-18Reflektormaterial för solenergi (inaktivt)
2007-09-21Programmering, Simulering och adaptiv styrning av automatiserad gjutgodsrensning (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-21X-jobb 20p (30hp): Miniatyrisering av en Spin-Dependent Tunnelling Three-Axial Magnetometer för rymdtillämpningar på ÅSTC, Uppsala Universitet (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-08-16Utveckling av elektrisk sensor för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-07-09Utvärdering av sensorytor för en elektrisk chip-baserad biosensor (inaktivt)
2007-07-09Ny analysmetod för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-06-20Marknadsanalys av CleanTech (inaktivt)
2007-05-11Utveckling av miljömässigt hållbara plantager (inaktivt)
2007-05-11Produktionsutveckling (inaktivt)
2007-04-23Klimatpåverkan (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och design av webbportal (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-03-02Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-20Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-10-11Interaktivt energitekniskt mätlaboratorium på nätet (Ljusdal 69) (inaktivt)
2006-10-02Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING. (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-08-02Modellering av ZEBRA-batterier för belastningsutjämning i elnätet (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-06-12Elektriskt rörligt huvudstöd för operationsbord inom Oftalmologi (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-05-02Hur påverkar blomningstiden hos växten backtrav toleransen gentemot insektsangrepp? (inaktivt)
2006-02-24Utveckling av tillverkningsteknik för medicinteknik (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av elektromekanik för medicinteknik (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-11-28Utveckling av arbetsmodell för mätning och uppföljning (jj). (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av rättstavningsapplikation (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-09-05HUR FUNGERAR ENTREPRENÖREN? (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-05-09Mindball, spelet du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2005-04-11Konsumentvägledning: förebyggande eller direktrådgivning? (inaktivt)
2005-04-11Medborgarkontor vid Örebro kommun - mötesplats för dialog och information (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2005-02-03Polyuretanblock i inloppslåda (inaktivt)
2005-02-03Målning av stativsystem (inaktivt)
2005-02-03Trycksko i Catia V5 (inaktivt)
2005-01-28Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga. (inaktivt)
2005-01-14Användning av bidétoaletter; en undersökning i landets kommuner (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-10-22Effekter av en omorganisation (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-08-25Skriv en uppsats kring turism! (52) (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-06-02Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-16Utveckling, tillverkning och verifiering av en biosensor för detektion av substanser (inaktivt)
2004-03-26Gas in vitro metoden för att bättre beskriva den kemiska sammansättningen i Grovfoder (inaktivt)
2004-02-18Statistik, felberäkning, energisystem, mätsystem, problemlösning (Ljusdal 23) (inaktivt)
2004-02-02Utveckling av rättstavningsapplikation för söktjänster (inaktivt)
2004-02-02Utveckling av snabb HTML-jämförelseapplikation (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-01-28Upplösning av Mg2Si-partiklar under deformation (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-17Mekanismer för deaktivering av SCR vid eldning av biobränslen (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-07-16Mitthögskolan - motor för utveckling (inaktivt)
2003-05-27Release/lakning av legeringselement till media i värmeväxlare (inaktivt)
2003-05-27Legeringsdesign av kopparlod med optimerade mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-04-25Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-02-17Analys och kvalitetskontroll av Eteriska Oljor (TH) (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik - utveckling av Web interface för prediktionsmetoder (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2002-12-10I huvudet på biografbesökare (inaktivt)
2002-11-14Utveckling av våra formler för uträkning av volatilitetskurva mm (avancerad)(Sandviken) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.