Sökning: "Göteborgs"

Hittade 120 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Göteborgs.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-10Energianalys (inaktivt)
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2012-01-25Miljöutredning åt Lokalförvaltningen, Göteborgs stad (inaktivt)
2011-11-22Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse (inaktivt)
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2011-10-21Miljöutredning (inaktivt)
2011-08-23Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-06-30Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-04-14Internationell kommunikationsplattform till Sverigeskafferiet (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-03-08Jämförelse av olika behandlingsmetoder av trä (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-01-05Intern miljökommunikation (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2010-12-22Begränsad kemikaliestrategi för Göteborgs universitet (inaktivt)
2010-12-17Beläggning av titanimplantat med biopolymera nanofibrer med hjälp av elektrospinning (inaktivt)
2010-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-09-28Co-Kristallisering av ”Malariaporinen” för Strukturbaserad Läkemedelsdesign (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-07-01Begränsad kemikaliestrategi (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-03-16Dermal cell interactions with new biomaterials for improved wound healing. (inaktivt)
2010-03-12Färdtjänst och kollektivtrafik (inaktivt)
2010-03-11Ökad återvinning (inaktivt)
2010-02-26Inomhusklimat i skolor (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-08-20Miljöutredning vid Göteborgs Garnison (inaktivt)
2009-08-07Marknadsundersökning Resort anläggning (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2009-05-11Hur ser kapitalmarknaden ut för miljöinnovationer i Sverige och Europa? (inaktivt)
2009-03-19Pressinfo till tysktalande om vetenskapliga rön (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-02-13Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-02-04Ekonomiska effekter av miljöarbete (inaktivt)
2008-01-21Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning (inaktivt)
2008-01-17Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2008-01-16Zinkhalt i fordonstvättvatten (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2008-01-14Energieffektivisering (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2008-01-11Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2008-01-09Utvärdering av vårdplaner i utredningar om missbrukarvård inom IFO i Göteborg. (inaktivt)
2007-11-26Avfallshantering inom Göteborgs Stad Centrum (inaktivt)
2007-11-15Göteborgsandan - vad kännetecknade denna - när stod den på topp? (inaktivt)
2007-11-12Marknadsanalys/undersökning - Appro AB (inaktivt)
2007-11-12Logistik - Hur kan lagersituationen optimeras på Appro AB? (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-10-09Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning Akademihälsan - Göteborgs studenters hälsomottagning (inaktivt)
2007-09-19Marknadsundersökning för FMLS lokalförening i Kungsbacka. (FMLS=föreningen för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) (inaktivt)
2007-08-27Logistik (inaktivt)
2007-08-27Marknadsföring (inaktivt)
2007-08-16Utveckling av elektrisk sensor för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-05-22Bygglogistik (inaktivt)
2007-05-11Utvärdering av projekt med syftet att utveckla stödet till anhöriga som vårdar/hjälper någon med demenssjukdom. (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-04-23Klimatpåverkan (inaktivt)
2007-04-02Marknadsföra en ideell organisation (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-14Kartläggning och utvärdering av insatsen kontaktperson (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-10-31Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-10-13Utformande av kreativ miljö till ett konferensrum (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-13Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Enkät till huvudmän inom Göteborgs Stad (inaktivt)
2006-09-06Mat och miljö (inaktivt)
2006-09-04Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2006-08-23Kartläggning av kemikalier (inaktivt)
2006-08-14Marknadsföring av utbildning (Gävle) (inaktivt)
2006-06-19Vilken metod är lämplig för uppföljning av åtgärder beträffande bevarande av Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer? (inaktivt)
2006-06-01Utvärdering av populärvetenskaplig tidning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap på Sahlgrenska akademin (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2006-03-23Genomlysning av företag inom spedition (inaktivt)
2006-03-23Hur kommunicera med högskolestuderande i Göteborg? (inaktivt)
2006-03-20Kulturprojektet Playmo söker student med kunskaper inom hemsideproduktion och streaming av video (inaktivt)
2006-02-17ALLMÄNBILDNING - KUNSKAP ELLER VÄRDELÖST VETANDE? (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2005-11-10Utveckla friskvårdsanläggningen Fysikens kommunikationsplattform (inaktivt)
2005-11-07Vilket bemötande får flickor/kvinnor respektive pojkar/män vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium? (inaktivt)
2005-11-07Bakgrund till flickors val av industriteknisk utbildning vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (inaktivt)
2005-10-17Bränsleceller på fartyg i hamn? Konkurrens- och marknadsanalys samt marknadsundersökning av produkt (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-09-22Arbete med nytt underlag för Natur och kulturvårdsprogram för Göteborgs Stad (inaktivt)
2005-06-08Hjärtats tolerans för syrebrist: ett försvar mot sjukdom (flera exjobb) (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-03-10Analys av kovarianser i sekvensalignment (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2004-12-01Kloning och uttryck av det cellcykel-relaterade proteinet Mus81 (inaktivt)
2004-12-01Visualisering på internet av dockning av molekyler (inaktivt)
2004-12-01Analys av korrelationen mellan NMR-kemiska skift och rotationsvinklar i proteiner (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-09-03Genusperspektiv - hur förhåller vi pedagoger oss till flickor respektive pojkar? (inaktivt)
2004-03-17Marknadsanalys och introduktion av patentsökt utcheckningsmetod för större hotell (inaktivt)
2004-01-07Stadsliv, klimat och väder - en empirisk undersökning av offentliga rum i Göteborgs centrum (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.