Sökning: "Games"

Hittade 47 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Games.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-30OpenCL encoding of 3D game live in+mages on graphics processor for IPad, Mobile devices and PC. Cloud gaming. (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-10-05sponsored thesis: Game Development (inaktivt)
2011-05-10Interaction design for tools for game design documentation (inaktivt)
2011-03-16Computer-aided design of self-assembled DNA nanostructures (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-07-02Evaluate tools and services for Customer Support (inaktivt)
2010-03-01Realistic 3D – applications, algorithms, and analysis (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2009-02-18Kopia av Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-18Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-18Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2008-05-30Massive crowds 2000+ for real time 3D games and simulation with animation, AI and physics. Simulating massive crowds on the GPU (inaktivt)
2008-05-30Master Thesis - Automatic Software update using Subversion (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-16Visual search patterns in digital games (inaktivt)
2007-04-16Visual search patterns in digital games (inaktivt)
2007-04-16Medical Command and Control in digital games (inaktivt)
2007-04-16Medical Command and Control in digital games (inaktivt)
2007-04-16Framework for performance profiling (inaktivt)
2007-04-11Generating solutions for generic one player games (inaktivt)
2007-03-05Master Thesis in the Online Gaming Industry (inaktivt)
2007-01-12Master’s Thesis Project in Computer Graphics: Depth Buffer Compression (inaktivt)
2006-11-27Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel (inaktivt)
2006-09-04Interactive hair simulation (inaktivt)
2006-09-04Real-time physics for 3D games implemented totally on the graphics processor(GPU) (inaktivt)
2006-08-15Multiplayer casual gaming for IPTV (inaktivt)
2006-08-02Digital Asset Management and Distribution of Audio to the Media Industry (inaktivt)
2006-05-30Massive crowd animation engine on the graphics processor for real time 3D games and simulation (inaktivt)
2006-04-05Painterly rendering in real time for 3D games (inaktivt)
2006-02-06Grafisk design av interface till online spel (inaktivt)
2006-01-30Many users (inaktivt)
2006-01-04Konstgjord intelligens (AI) för 3D spel och simuleringar (inaktivt)
2006-01-04Utveckling av web community (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-07-04Entertainment Applications for IPTV using SDL (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-22Analys av alternativa system för datalager i J2EE (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-11-17Infrastructure requirements for wireless multiplayer games (inaktivt)
2004-06-14Applications and Services for Networked Home Entertainment (inaktivt)
2004-02-18Game developer for mobile phones (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-09-17Prisstrategi (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.