Sökning: "Grödor"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Grödor.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Småskalig BDT-vattenrening: hygienisk kvalitet. (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-07-04Optimering av stärkelsens molekylära egenskaper för framställning av miljövänliga förpackningsmaterial (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2010-06-10Grödors upptag av näringsämnen och tungmetaller från jord berikad med slam från vattenverk (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-03-16Utveckling av flerskiktslaminat för livsmedelsförpackningar (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av stamspecifika genetiska markörer för ekologiska studier av mikroorganismer med miljöbiotekniska användningsområden (inaktivt)
2005-09-14Kaliumförråden i åkermark: påverkan av odlingsregim och gödslingsnivå på olika delar av markprofilen (inaktivt)
2005-06-27Förnyelsebar syrgasbarriär för förpackningar (inaktivt)
2005-02-24Småskalig odling och livsmedelsproduktion i Bråbygden (JH 03) (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-25Mykorrhizans inverkan på upptag av radiocesium i olika lantbruksväxter. (inaktivt)
2004-02-11ÅTERSKAPANDE AV BETESMARKER PÅ LINDHULT (inaktivt)
2004-02-11Kartläggning av gammal gårdsmiljö på Lindhult under 1800-talet (inaktivt)
2002-11-20Inverkan av ekologisk odling på proteinsammansättningen i vetekärnan (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.