Sökning: "Håll"

Hittade 38 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Håll.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-02-10Analys av nya målgrupper och marknadsstrategier för innovativ produkt (inaktivt)
2010-11-18Cylindertryck som understöd för gasflödesreglering (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-08Empowerment - ger det nåt? - en studie om brukarinflytande på Aktivitetshuset Gunnareds Gård (inaktivt)
2010-05-18Utveckling av fotvolumeter (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-11-25Tillverka prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-11-18Kopia av Tillverka en prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2008-10-29Marknadsföringsplan för en företagarförening(79) (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-10-18Demonstrationsprodukt IMS (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-04-20Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2006-12-20Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2006-10-13Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg (inaktivt)
2006-10-02Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING. (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-05-12Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-08-26Alternativa avloppssystem (49) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-01-26AVFALLSHANTERING OCH SOPBETEENDE (Gävle) (inaktivt)
2003-12-17Miljöarbete(Sandviken) (inaktivt)
2003-10-07Databas för kundkommunikation (Ljusdal 11) (inaktivt)
2003-07-16Vilka faktorer påverkar sjukfrånvaron? (inaktivt)
2003-06-13Översyn av översiktsplaner i mindre orter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.