Sökning: "Hård"

Hittade 37 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Hård.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-07Var hamnar våra hushållskemikalier? (inaktivt)
2010-06-14Var med och utveckla en helt ny downhill mountainbike! (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Vidareutveckling av karterande robot (inaktivt)
2010-04-26FEM-simulering av riktning efter induktionshärdning m.a.p. utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-06Utveckla och portera mobiltelefon applikationer för olika mobiltelefon plattformar och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med game och web server funktionalitet. (inaktivt)
2010-04-06Utvärdera RFID readers och RFID tags för mobila applikationer med avseende på användbarhet, säkerhet och strömförbrukning. Studera vissa scenarion med flera samexisterande radiolösningar. (inaktivt)
2010-03-08Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2009-11-20Förändring av hård och mjukvara i biometrisk applikation (inaktivt)
2008-07-10Web-portal till USource (inaktivt)
2008-07-10Web-applikation, ärendehantering (inaktivt)
2007-12-10Produktutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföringsstrategi för specialtillverkade golvsystem. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-31Design och implementering av klient-server struktur i butikskedja (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning för uppstart av företag (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av mjukvara för realtidsinventering av spritdrycker (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-10-31Design och implementering av klient-server system för butikskedja (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-04-24Marknadsföringsuppdrag för FöreningsSparbanken i Torslanda (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av elektromekanik för medicinteknik (inaktivt)
2005-11-24Hur hård drabbar insektsangrepp tillväxten hos olika sorter av Salix? The tolerance of various Salix varieties to leaf removal simulating insect herbivory (inaktivt)
2005-06-08Nyttovärdering av digital ritningshantering i fastighetsbolag (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-05-25Datorstöd i produktionen (Hofors) (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-02-19Konstruktion, styrning och reglering av apparat för värmesvetsning (inaktivt)
2003-02-03Ny Joystickteknologi för elektroniska styrsystem (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.