Sökning: "HISTORIK"

Hittade 27 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet HISTORIK.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2011-11-14Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-03-18Studie av NoSQL-databaser (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-01-13Historiebeskrivning och presentationer av Röda Korset i Göteborg (inaktivt)
2009-01-20Skyttresultat presenterat i web-miljö (inaktivt)
2008-02-22Miljöundersökning-kartläggning av eventuella föroreningar från nuvarande eller tidigare industriell verksamhet (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-10-07Webbaserad kontroll av ultraljudssökare (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-05-19Kommunikationspolicy och plattform (UK 04) (inaktivt)
2005-03-14Webbaserad planering (inaktivt)
2005-01-24Ett företags historik (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-03-08Ärendehantering i relationsdatabas (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-02-03Hemsida och databas för Bostadsrättsförening (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.