Sökning: "IP-nätverk"

Hittade 151 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IP-nätverk.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15REMOTELY CONTROLLED SET-TOP BOX AT 27M TOGETHER WITH HIQ (inaktivt)
2012-03-05Quality of Experience for 2D or 3D video (inaktivt)
2012-03-05Stereoskopisk videokommunikation (inaktivt)
2012-02-13Analyzing content demand patterns in IP access networks (inaktivt)
2012-02-02Device Discovery Protocol (inaktivt)
2011-12-19A System for Googling Operational Data in Clouds (inaktivt)
2011-12-15Android app for sensor monitoring in the home (inaktivt)
2011-12-05Design and Implementation of Intrusion Detection/Prevention System for the IP-Connected Internet of Things (inaktivt)
2011-12-01Using Google Solutions for System Design (inaktivt)
2011-11-23Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-11-05Analyzing locality aspects of Internet traffic in access networks (inaktivt)
2011-10-11Android based distributed fire detection system (inaktivt)
2011-09-13Browser fingerprinting (inaktivt)
2011-09-08Analyzing possible caching gain in IP access networks (inaktivt)
2011-09-08Android based – Internet connection status and performance of today (inaktivt)
2011-08-17Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-04-29M2 och EEYORE Simulatormodell (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-01-31Dokumenthanteringsmodul med integration mot avancerad .NET-applikation (inaktivt)
2011-01-13Secure IPv6 in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-11-10Master thesis: IP landscaping in relation to communication standards (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-10-13Name-based communications. (inaktivt)
2010-10-13Multi-path communications using names. (inaktivt)
2010-09-27Master Thesis: Noise cancellation in mobile phones (inaktivt)
2010-09-17Ethernetkommunikation för radarsensor (inaktivt)
2010-06-30Gateway with dual homing (inaktivt)
2010-05-24Kopia av Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-05-21Utveckling och analys av nya spårningsmetoder! (inaktivt)
2010-04-20Increased APP expression and formation of aggresomes of Alzheimer disease-related protein APP: A response to cellular stress in AD (inaktivt)
2010-04-07Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser (inaktivt)
2010-02-19Visualisering av stridseffekter (inaktivt)
2010-02-10Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC DVB PERFORMANCE MEASUREMENT TOOL (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC VIDEO QUALITY MEASUREMENT (inaktivt)
2010-02-02Social TV (inaktivt)
2010-02-01Thesis - Mobile Real-Time Web (inaktivt)
2009-12-08Smart metering using wireless communication (inaktivt)
2009-12-04Web page analyzer (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Electric Power System Communication Traffic Modelling (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-15Undersökning (ip)telefoni (inaktivt)
2008-04-29Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2008-04-09Software implementation in a MPEG2 transport stream (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-02-26Gene Regulation by p73 (inaktivt)
2008-01-14Communication and Traffic Models for Power Systems (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2008-01-04Master Thesis Work on Alternative Fuels for Internal Combustion Engines (inaktivt)
2007-12-05Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-11-19Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-10-18Demonstrationsprodukt IMS (inaktivt)
2007-10-18Konferensserver för IP-telefoni med hög tillgänglighet (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-25Utveckling och/ eller analys av Mesh nätverk och Ad hoc routing protokoll (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-09-21Digital Komprimerad Video (inaktivt)
2007-09-10Master of Science Thesis Work – Embedded Linux and TCP/IP communication (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-16Thesis work in IPTV and Data Communication (inaktivt)
2007-07-06Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt)
2007-06-15Efficient content distribution in IPTV environments (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Network systems interconnection (inaktivt)
2007-06-12Vinnande marknadsplan för ledande ISP (inaktivt)
2007-06-04Exemensarbete gällande utveckling av konfigurationsgränssnitt gentemot en SIP baserad IP-telefonväxel (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-04-04EX-jobb Datakommunikation (inaktivt)
2007-04-04Modellering (inaktivt)
2007-03-28A team member to develop a performance test tool (inaktivt)
2007-03-16Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2007-03-05Examanesarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2007-02-09Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2007-02-09AJAX:a upp vår sida (inaktivt)
2007-02-09Image Transfer System (Software) (inaktivt)
2007-01-23Vad är det bästa sättet att göra gränssnitt för mobila javaklienter? (inaktivt)
2007-01-22Embedded design: Instrument LAN Digital Controller Board (inaktivt)
2006-12-21Interactive UI development using SVG (inaktivt)
2006-12-21A Prototype of a VoIP/PSTN Gateway on the basis of RFC 3398 (inaktivt)
2006-12-15Nationellt program för kyrkornas(kulturhistoriska byggnaders) energibesiktning, analys och omställning till hållbar energianvändning. (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-09Vad finns det för best practices inom användbarhet? (inaktivt)
2006-09-20Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (delat exjobb med energiteknik och data/3D visulisering)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-09-18video streaming over IP network (inaktivt)
2006-08-25Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2006-08-16Evaluating the business models and commercial potential of a technology for trusted electronic service environments (inaktivt)
2006-08-15Multiplayer casual gaming for IPTV (inaktivt)
2006-08-02Open Source IP Telephony (inaktivt)
2006-07-14Optimera ett client-server system (Ljusdal) (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-05-22Voice-over-IP for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-02-06¿ Användarverifieringsverktyg (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-18A detection system for the highest energy subatomic particles in the universe (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-11-15Call Session Control Function Element Manager (inaktivt)
2005-09-07Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-08-16Development and commercial evaluation of trust mechanisms for large electronic service architechtures (inaktivt)
2005-07-04Entertainment Applications for IPTV using SDL (inaktivt)
2005-07-04Video Telephony for IPTV clients (inaktivt)
2005-06-01Utveckling av Centrallagersystem för butik med databaskopplingar till befintligt butiksdatasystem. (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2005-03-29Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (Ljusdal 22) (inaktivt)
2005-01-31Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2004-12-22MPEG Decoder (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-11-09Utveckling av framtidens CRM-system (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-04-13Användargränssnitt (GUI) och kommunikationsgränssnitt för handdator med Linux som operativsystem (inaktivt)
2004-04-13Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-03-08Studie av G.729 talkodaralgoritm (inaktivt)
2004-02-10Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-02-03Investigation and improvement of the usability and consistency of the Mobile Phone IP Telephony User Interface (inaktivt)
2003-12-04Investigation and improvement of the usability and consistency of the Mobile Phone IP Telephony User Interface (inaktivt)
2003-12-04Maturation of bloodvessels in vitro and in vivo (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-09-17Exjobbs at Laboratory of Communication Networks, IMIT, KTH (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-06-13Optical communication systems and networks (TU Eindhoven, The Netherlands) (inaktivt)
2003-02-19FPGA med processor (inaktivt)
2002-12-13Market survey for Swedish Software Company within the telecom sector (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-14TCP/IP. Optimering av realtidstransaktioner (buffrad/obuffrad, TCP vs UDP, realtidskomprimering etc.)(Sandviken) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.