Sökning: "IS IT alignment"

Hittade 20 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IS IT alignment.


Inkom Exjobbsförslag
2011-08-26Enterprise Architecture Modeling at KTH (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-03-15Bioinformatics of Next Generation Targeted Re-sequencing Design and Analysis (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-02-02Establish a process to follow-up all material cost changes on a regular basis and in full alignment with accounted actuals. (inaktivt)
2008-06-16Utredning av faktorer som påverkar däckslitage samt mätning och justering på tunga fordon (inaktivt)
2007-09-18LED and fluorescent lamps in signs and general lighting. (inaktivt)
2007-09-18Capacitive measurement method on fluorescent lamps. (inaktivt)
2007-04-04Capacitive measurement method on fluorescent lamps (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2006-11-17Degree Projects related to Life Sciences (including Biomedical informatics) (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-09-13Development of measurement method, 10-20p. (inaktivt)
2006-06-20Utredning av däckslitage samt mätning och justering av hjul och axlar på tyngre fordon (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2005-03-10Analys av kovarianser i sekvensalignment (inaktivt)
2004-08-31Low-resistivity contacts of carbon nanotube (CNT)/transition metals for CNT-based nanoelectronics (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-12-04NYA ALGORITMER FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.