Sökning: "IT, användarvänlighet"

Hittade 42 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT, användarvänlighet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-03-15Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av mobiltelefonapplikation för insamling av kostdata (inaktivt)
2010-12-16Användarvänlighet vid iPhone app-utveckling (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-01Automatiskt kontrollverktyg för användarvänlighet (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobilapplikation för styrning av hemelektronik. (iPhone alt. Android) (inaktivt)
2010-04-29Utvärdering och utredning av webpubliceringsverktyg. (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-04-07Produktutveckling, konstruktion för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-02-22Konstruktion av mobil dammsugare för betongdamm (inaktivt)
2008-02-12Användarvänlig webbförmedling opensource (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-11-19Front-end development (inaktivt)
2007-11-19Webbutveckling (inaktivt)
2007-04-16Ny hemsida åt riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (inaktivt)
2007-04-04itVidareutveckling av Designito.se (inaktivt)
2007-03-05Trafikinformation i realtid för effektivare trafikledning (inaktivt)
2007-02-22Marknadsundersökning - Resebranschen (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-22Produkt- och applikationsutveckling. Software design (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-09-18Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling av väletablerade maskiner för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2006-06-27Utformning av dokumenthanteringssystem för effektivare kvalitets- och miljöledning (inaktivt)
2006-01-24Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-04-06Web publication tool with high usability/Webbaserat publiceringsverktyg med användarvänlighet i fokus (inaktivt)
2005-02-08Utveckling av Beräkningsverktyg (inaktivt)
2004-08-09Webbaserat Bokninssystem (inaktivt)
2004-06-24Webbaserade handböcker (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2003-11-25Programmering för utveckling av ett informations center. (inaktivt)
2003-06-26Vad kännetecknar en effektiv och användarvänlig e-handelsplats? (inaktivt)
2003-05-27Verktyg för värdering av produkters miljöprestanda (inaktivt)
2003-03-27Framtagning av program som blir hjälpmedel för handikappade på bio (inaktivt)
2003-02-03Design av användargränssnitt och grafisk profil för Actuvas produktsvit (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.