Sökning: "IT arkitektur"

Hittade 91 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT arkitektur.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-10-14Utredning av arkitektur för ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-05-02Effektiv utveckling av ärendeapplikationer (inaktivt)
2011-03-08Designa ett modernt beachhouse (inaktivt)
2011-01-20Dokumenthantering i SharePoint - standardiserad webbplats (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-18Realtidsberäkning av parametrar i motorstyrsystemet (inaktivt)
2010-10-15PU10-86 Automatisk analys av mätdata (inaktivt)
2010-10-07Webbutveckling med geografisk positionering (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-03-05Avancerade webbutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-09Design och konstruering av forsknings- och utvecklingsrum (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-303D modellering av stadsmiljö för stadsplanering (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-21Procedurell generering av spelmiljöer (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-04-11Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem (inaktivt)
2007-03-01Programmering inom distribuerade, skalbara och affärskritiska applikationer baserat på open source (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2006-09-18Avancerade webblösningar som kräver flexibilitet, säkerhet och arkitektur (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-09-04Hur kan ett arkitekturellt ramverk för loggning i avancerade applikationer se ut? (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-07-27Utveckling av 3D (inaktivt)
2006-06-26Arbetsbelysning vid sjukvård i patientens hem (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-12-05Systemarkitekt (inaktivt)
2005-10-25Att undersöka och dokumentera energisparfunktionerna hos en nyutvecklad värmeväxlare i flerbostadshus (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-06-30Programmering - programlayout - GUI (inaktivt)
2005-06-29Sitescanner, webbövervakning (inaktivt)
2005-06-08Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-04-22Intern brandskyddskontroll (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av industriområde och promenadstråk (Ljusdal 67) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-01-31Spännande exjobb inom Web Services, JSP och Java (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-11-16Nytt nöjes- och kulturcentrum i Fjugesta; en marknadsundersökning (inaktivt)
2004-09-20Nytänk inom industribyggnation gh (inaktivt)
2004-09-17Informationssäkerhet vid internationell IT-infrastrukturintegration (inaktivt)
2004-08-30Vilka är de viktigaste kraven som ställs på Scada-systemen idag? (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-04-30Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-13Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-04-01Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-02-18RSV - Systemutveckling. System of interconnected systems. Kan detta mönster vara till nytta i RSVs arkitektur samt för den sorts system RSV utvecklar. (inaktivt)
2004-02-10Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering (inaktivt)
2004-02-10Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2004-01-07Stadsliv, klimat och väder - en empirisk undersökning av offentliga rum i Göteborgs centrum (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-06-26Hur vill unga människor bo? (inaktivt)
2003-06-13Dagsljusfångare (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-05-12RFID/J2EE-integration via WebServices (inaktivt)
2003-04-01Dynamiska sammanhangskartor för Netscapes Open Directory Project (inaktivt)
2003-03-11Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-02-17Datorbaserade beslutsstöd - Knowledge Management (KM)(04) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.