Sökning: "IT industri"

Hittade 171 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT industri.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-13Applikationsutveckling (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-11-04Kravhantering (inaktivt)
2011-11-04Utveckling av simulatorplattform (inaktivt)
2011-11-04Modellering av superkritiska ångsystem (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-10-28Mekansika egenskaper hos korroderad polypropen (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-14Industriell riskhantering i Android (inaktivt)
2011-09-20Labtekniker inom litium-jon-batterier för framtidens elfordon och energiförsörjning. (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-06-29Börsföretag nyckeltal för ledningslöner (inaktivt)
2011-06-28Simulatorkommunikation (inaktivt)
2011-06-27Olycks- och krishantering inom industri (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-05-10Detaljerad förståelse kring syntes av hårda titankarbidfilmer (inaktivt)
2011-05-09Modellering av fastbränslepanna (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-04-19Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem. (inaktivt)
2011-03-31MIljöriskanalys - tillverkande företag (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-21Lean administration - tydliga flöden på kontoret (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-04IT och verksamhetsutveckling inom Research & Development (inaktivt)
2011-02-10Marknadsundersökning Norden o Baltikum (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-11-18Att jobba inom industrin via bemanningsföretag (inaktivt)
2010-10-07Webbstrategier (inaktivt)
2010-09-03Design av modulärt insteg för Scania LowEntry (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-06-29Möjligheter och nytta att i CAD/utvecklingsmiljön återanvända PLM/produktbeskrivningens variant- och tidsvillkor (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-04-07Turbinsimulering (inaktivt)
2010-04-07Modellering av värmetransport (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-11-24Handlingsplaner för miljömål (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning för Kynningsrud (inaktivt)
2009-08-21Bildbank/Data (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-09-09Spridning av trafikrelaterad volfram i miljön (inaktivt)
2008-06-16Programmering för testutrustning av borrande skruv (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-04-15MARKNADSANALYS AV GEOGRAFISKTOMRÅDE (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-02-29Beräkningsprogram för gasfjädrar (inaktivt)
2008-02-22Konstruktion av mobil dammsugare för betongdamm (inaktivt)
2008-02-08Utveckla metod för marknadsanalyser av svensk industrimarknad (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-01-29Formulera en marknadsföringsstrategi och en marknadsföringsplan 2008-2010 (inaktivt)
2008-01-21Energiutredning avseende företaget Zetterbergs Industri AB (aw) (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2007-12-12Potential för energieffektivisering i Östergötland (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-09-12Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-17Etablering av ett företag för Reklamfotografering i Karlstad (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-07-19Företagsvärdering av Online Communities & Social Networks (inaktivt)
2007-07-06Industriell Teknisk Försäljning (inaktivt)
2007-06-12Företagsbesök & Fadderföretag som kompetensutveckling (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04Anpassa fabrik till ökenlandskap (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-21LCA/LCB av papper – återvinna eller elda? (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-01-15Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-10Hemsida uppdatering eller helt ny layout? (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2007-01-04Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Marknadsanalys av Emsab, Elektrisk Mätservice (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04EMSAB, Elektrisk Mätservice AB söker exjobbare (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Bulten Stainless söker intresserade studenter (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-10-24Examensjobb på ett tjänstekonsultföretag (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-09-18Kartläggning av B2B försäljning av underhållsprodukter(MRO) till Nordisk industri. (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-20Indirekt import av EPS-emballage, en marknadsanalys (inaktivt)
2006-06-20Tester och katalogisering av krympning för olika EPP-material (inaktivt)
2006-06-07Företagsbesök & Fadderföretag som kompetensutveckling (inaktivt)
2006-05-03Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2006-02-24Verksamhetssystem för konsultföretag (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-12-12Paketering och marknadsföring av tjänster för mervärde. (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-11-28Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2005-11-15Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme (inaktivt)
2005-10-07Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2005-09-14VSV Frakt AB - prissättning och anpassnign av resurser för transporter till och från Norge. (inaktivt)
2005-09-05Färgning av cellulosa och textilfibrer (inaktivt)
2005-06-30Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-04-29Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-21Elektronik och Data - Egna Förslag (Sandviken) (inaktivt)
2005-03-31Ta ett initiativ! Ta kontakt med Bulten Stainless AB (Sandviken) (inaktivt)
2005-03-29Kommunikationslösningar i skogsmaskinlag (inaktivt)
2005-03-14Marknadsanalys gällande låsanordningar på inomhusbad (gh) (inaktivt)
2005-02-14Analys av företagens attityder till ett större engagemang kring lokal turistinformation i Hagfors. (inaktivt)
2005-01-28Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga. (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Hållbarhetsbehandling i farmaceutiska applikationer (inaktivt)
2004-12-15Kluster som drivande faktor i regionen (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-12-06Mekanisera bort fattigdomen ¿ utveckla en pappersmaskin i Nepal (73) (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-08-30Eftersökes: effektiv mediemix för internkommunikation i internationellt produktionsföretag (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-26Marknadsundersökning av indirekt import av EPS-emballage (inaktivt)
2004-05-26Tester och katalogisering av krympning för olika EPP-material (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-05-05Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2004-04-13Användargränssnitt (GUI) och kommunikationsgränssnitt för handdator med Linux som operativsystem (inaktivt)
2004-03-10Flexibel produktkatalog (inaktivt)
2004-02-02Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2004-01-29MARKNADSUNDERSÖKNING (- för fortsatt expansion)(Hofors) (inaktivt)
2003-12-09Branschanalys/marknadsanalys (inaktivt)
2003-12-04Förflytta materia med dina hjärnvågor - mjukvaruutveckling för spel (inaktivt)
2003-10-09Processoptimering (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-11Utredning och framtagning av befattningsbeskrivningar för personal (inaktivt)
2003-08-28Produktionsflödesanalys industri (inaktivt)
2003-08-15Industrins, lantbrukets och turismens betydelse för ekonomin i Hedemora kommun (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-04-29Radarutveckling under det kalla kriget (inaktivt)
2003-04-22Marknadsanalys Uthyrning av svetskompetens (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-02-10Marknadsanalys/Marknadsundersökning Dala Plåtteknik AB (inaktivt)
2002-10-18Marknadsföringsprogram för oljebolag (inaktivt)
2002-10-16Spolreglering till kedjesvetsrobot (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.