Sökning: "IT strategi i företag"

Hittade 66 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT strategi i företag.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-01Inköpsstrategi för Korsnäs MRO-artiklar (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2010-12-08Indikatorer för hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-01-20Förfina den befintliga marknadsföringsstrategin samt implementera den för Agapi Charter, ett företag inom båtcharter (RIB) med en annorlunda inriktning (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-03-12Strategisk verksamhetsutveckling i enskildfirma (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2007-11-26Marknadsföringsstrategi (inaktivt)
2007-10-18Import från låglöneländer till Logosol – hot eller möjlighet? (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-04-07Vad är den effektivaste marknadsföringen på internet? (inaktivt)
2006-02-24Framtagande av modell för samarbetspartners (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-03-31Produktstrategi och marknadsstrategi (Ljusdal 40) (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-08-30Eftersökes: effektiv mediemix för internkommunikation i internationellt produktionsföretag (inaktivt)
2004-06-09Lönsamhetsberäkning mellan stamgäster och nya kunder (inaktivt)
2004-04-30Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning av larmproduktsproducenter i Sverige/Europa (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-21IT-strategi på Gotland (38) (inaktivt)
2003-08-19AI-programming för dataspel (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-06-13Logistik (inaktivt)
2003-06-13Strategi (inaktivt)
2003-05-16Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2003-03-12Marknadsundersökning av arbetsskomarknaden (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.