Sökning: "Information service"

Hittade 129 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Information service.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-13Analyzing content demand patterns in IP access networks (inaktivt)
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-12-19A System for Googling Operational Data in Clouds (inaktivt)
2011-11-23Software Utilization Analyzer and System Enhancer using Log Files (inaktivt)
2011-11-22Mobile Location Based Services (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Sustainability product score-card assessment for running range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Investigate new materials for IKEA vases, bowls and plant pot range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-09-13Browser fingerprinting (inaktivt)
2011-08-26Design of an indoor positioning test system (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and Graphical Design interested IT Student for GUI Design Thesis. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-06-09Thesis project: Analyze laws and standards for product development and product requirements IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-02-24Innovative IT System for maternity clinics in developing countries (inaktivt)
2011-01-17Participate with iDoc24 in the Ericsson Widget Awards and change the world! (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-12-21Node.js and implications of Javascript on the Server Side (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Raw Material Purchasing IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Purchase Market Analyze IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-06-11Thesis project: Ocean Flow Modeling: Routing Optimization IKEA Transport Global, Helsingborg (inaktivt)
2010-06-04Master of Science Thesis: Model-based tool integration with Modelbus (inaktivt)
2010-05-04How do medium size Content Providers deliver their content? (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-11Machine Learning: Improved Photo Tagging with Relevance Feedback (inaktivt)
2010-02-05Thesis work: Customer buying behavior IKEA of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-07Thesis: Pre-study on sofa covers Ikea of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-02-20Global forum for communication and information sharing (inaktivt)
2008-12-09Database for COPC certification, Copenhagen (inaktivt)
2008-05-30Text identification on the Internet for global search engine use (inaktivt)
2008-05-30Teat detection with image processing (inaktivt)
2008-05-30Federated Meta Data for next Generation Web Services (inaktivt)
2008-05-30A Master Thesis in Collaboration with Scania - Evaluation of the concept enterprise architecture for usage in IT evolution (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2007-11-14Kopia av Database expert (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-09-21Database expert (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-08-16Thesis work in IPTV and Data Communication (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-09Global Thesis project: eCollaboration strategy for IT Services in AstraZeneca (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-02-12Development of SW drivers on a microcontroller (inaktivt)
2007-01-08Multimedia services development based on web2.0 (inaktivt)
2006-12-21Market analysis and study of Swedish market for dry fruit products (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-14Deriving Quality of Service Agreements based on Business Process Key Performance Indicators (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-09-04Commercialization and Exploitation of European Health Portal for Sleep Disorders (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-23Hur kommunicera med högskolestuderande i Göteborg? (inaktivt)
2006-02-15Grafisk profil (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2006-01-30Broadband Mobile Convergence (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-12-13Kompetenskartläggning (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-06-28Utveckling av besöksnäringen i Götene Kommun (inaktivt)
2005-06-17Radio Resource Management in 3G Wireless Networks and beyond (inaktivt)
2005-06-16Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet (inaktivt)
2005-06-15Commercialization and marketing of European Health Portal ENN-ICS (inaktivt)
2005-06-09Encrypted Resource Allocation Tickets for Time-critical Production Database Systems (inaktivt)
2005-06-08CORBA/JAVA xDSL-system interface (inaktivt)
2005-04-28Konstruktion av maskin för åtdragning av klämförband. (inaktivt)
2005-04-20Genomgång materialklassificering med avseende på nya och reviderade standarder (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-01-12Medborgarundersökning I Herrljunga kommun (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-03-17Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-01-07Vi söker personer som vill vara med och skapa/utveckla en portal (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-12-11Kundservice - Hur upplever studenten vår service och information avseende förmedling av studentbostäder (aw) (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av krav på portal (TH 07) (inaktivt)
2003-04-11Structure and strategy how to handle 24/7 and remote services (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.