Sökning: "Infrastruktur som"

Hittade 100 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Infrastruktur som.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-21Miljöutredning (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning; utredning av lokal behandling av dagvatten och släckvatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-09-16Examensarbete om Sveriges största och viktigaste industrier (inaktivt)
2011-08-26Vattenundersökning, en utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-02-10Utvärdering av BIH installation av golvvärme i flerbostadshus (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-01-31Utveckling av molnbaserade tjänster (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2010-09-17Ethernetkommunikation för radarsensor (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-08-11Design av artificiella rev (inaktivt)
2010-08-11Vattenflödesförändringar vid anläggande av stenpir (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-04-29Utvärdering och utredning av webpubliceringsverktyg. (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2008-09-12Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-01Hur förbättra kommunikationen i globala projekt? (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-04-15MARKNADSANALYS AV GEOGRAFISKTOMRÅDE (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-01-30Juridiska bestämmelser om rötrester (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-08-14Miljögeoteknik, Modellering av partikelemissioner för alternativa byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-06-01Fjärrstyrning av UGV via WLAN (inaktivt)
2007-04-20Hur påverkar förändringen av infrasturktur? Åsby Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av kvalitén i gymnasial vuxenutbildning. (inaktivt)
2007-03-14Förbättrad Nagios Agent för Unix/Linux (inaktivt)
2006-10-24Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP) (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-08-29Trafikestimering i mobila ad hoc-nät (inaktivt)
2006-07-27Utveckling av 3D (inaktivt)
2006-04-19Är vintervandrande älgar en fara för trafiken? (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-03-01Nagios Agent för Windows (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-18Isstormars påverkan på transmissionsnät (inaktivt)
2005-12-13Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal 60) (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-06-30Programmering - programlayout - GUI (inaktivt)
2005-06-28Utveckling av besöksnäringen i Götene Kommun (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-03-31Industrispår - Falun (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2004-12-13Farledsavgifter kan strypa kryssningstrafiken (60) (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-15Farledsavgifter kan strypa kryssningstrafiken (60) (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning kundundersökning-Balfour Beatty Rail AB (inaktivt)
2003-09-24Marknadsanalys, produkt- och tjänsteanalys samt processdesign för tjänsteföretag inom IT-infrastruktur (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-01-17Förutsättningar för expansion inom IT-branschen i Luleå (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.