Sökning: "KÄRNKRAFT"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet KÄRNKRAFT.

Inkom Exjobbsförslag
2011-11-24Realtidsanalys av svåra haverier inom kärnkraft (inaktivt)
2011-11-04Elkraft – Modellering, simulering, mätning (inaktivt)
2011-11-04Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk (inaktivt)
2011-11-04Jämförelsestudie av tillämpningen av Safety mellan olika verksamheter och länder (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-12-07Kraftverkssimulator - turbindynamik (inaktivt)
2010-09-10Modellering av ångsidan i kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-02-05Vidareutveckling av Safety Case-metodik till att hantera Risk/marginal-profil (inaktivt)
2009-08-20Modellering och framtagning av selektivplaner för ett kärnkraftverks hjälpkraftsystem (inaktivt)
2009-02-26Modellering och framtagning av selektivplaner för ett kärnkraftverks hjälpkraftsystem (inaktivt)
2007-09-10Examensarbete – Hantering av tungolja vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2006-11-13Redovisning av utsläpp från energianvändning (aw) (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.