Sökning: "Kravställning"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Kravställning.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Mobil informationsplattform (inaktivt)
2011-10-05Functional Safety - Utvecklingsprocesser för hårdvara och mjukvara (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-02-07Riktlinjer för kravställning och dimensionering av drivsteg (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-10-08Kopia av Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-08-10Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-05-19PU10-28 Specificering och upphandling av mjukvara för inbyggda system (inaktivt)
2010-03-08Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system (inaktivt)
2010-02-17Utökad monitorering av Fleet Management System i realtid (inaktivt)
2009-12-09Kvalitetssäkring av EMS kalibrerparametrar (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2005-09-01Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-08-15Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.