Sökning: "Local market"

Hittade 6 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Local market.

Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Masters Thesis: Sentiment analysis (inaktivt)
2011-09-02Survey of the mobile industry in the Gothenburg region (inaktivt)
2010-01-08Master thesis, biosensor technology for pyruvate sensing (30p) (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2008-05-30Teat detection with image processing (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.