Sökning: "MÖBEL"

Hittade 9 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet MÖBEL.

Inkom Exjobbsförslag
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2009-02-20Minskad energikonsumtion (inaktivt)
2008-01-18Konstruktioner i stål (aw) (inaktivt)
2007-08-17Utformning av grafisk profil och reklammaterial (inaktivt)
2007-03-01Inköpsrutiner för timmer och sågad trävara (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2006-04-18Attityder till IKEA:s formgivning (AP) (inaktivt)
2003-03-10Marknadsundersökning på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-02-17Varumärkesidentitet på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.