Sökning: "MEMS"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet MEMS.

Inkom Exjobbsförslag
2010-04-16Design and implementation of a remote sensing unit for mobile phones using Bluetooth (inaktivt)
2007-11-13Characterization of on-chip inductors and power transformers (inaktivt)
2007-10-04Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron (inaktivt)
2007-09-04Biosensor using MEMS cantilevers (inaktivt)
2007-06-30In-situ TEM force sensor/Nanoindenter - MEMS sensor development (inaktivt)
2007-05-14Examensarbete – Karakterisering av Kvantbrunns termistorer (inaktivt)
2006-12-07Microtechnology for Experimental Space Plasma Physics (inaktivt)
2006-10-31Mikro-masspektrometer för mätning av narkosgas - Examensarbete hos Artema och Acreo (inaktivt)
2006-05-29Design av accelerometer med integrerad MEMS givare (inaktivt)
2006-05-07Accelerometer baserad på MEMS givare (inaktivt)
2005-11-08Development of a Time-efficient Simulation Algorithm for MEMS Electrostatic Actuators (inaktivt)
2003-11-14Gas damping of movements in RF MEMS (radio-frequency microelectromechanical systems) (inaktivt)
2003-09-17Processing and Evaluation of RF-MEMS Switches (inaktivt)
2003-06-06MEMS force sensor for nanoindenter experiments (inaktivt)
2003-05-07Design of an analogue ASIC for integration of resonant gate transistors with MEMS gyroscopes (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.