Sökning: "MIFO"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet MIFO.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-16MIFO- Fas 1 klassning av nedlagda deponier i Arvidsjaurs kommun (inaktivt)
2011-01-05Inventering förorenad mark träramsfabrik (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-01Ansvarsutredning av förorenat område enl Naturvårdsverkets manual (inaktivt)
2008-02-22Miljöundersökning-kartläggning av eventuella föroreningar från nuvarande eller tidigare industriell verksamhet (inaktivt)
2008-01-16MIFO-inventering åt Grimaldis (AP) (inaktivt)
2007-11-13MIFO-inventering åt Grimaldis (aw) (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2006-12-01MIFO 1-inventering av industrimark. (inaktivt)
2005-04-27Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw) (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-01-03Undersökning av förorenade områden (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.