Sökning: "Medborgare!"

Hittade 57 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Medborgare!.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-14Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-08-26Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-02Geografiskt forum för kommuner (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-05-19Utvärdering Internationella Torget på Bokmässan (inaktivt)
2010-05-18Utveckling inom digitala kartor / geografisk IT (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2009-10-26Betyg på Vägverkets myndighetsutövning (kr) (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2009-02-25Beteenden kring och attityder till cykelhjälmar (kr) (inaktivt)
2008-06-16Vad tycker våra medborgare? Underlag för intern och extern kommunikation i Västerås (inaktivt)
2008-05-30Exjobb kring e-tjänster för kommuner (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-12-10Våra fritidsresor – var åker medborgare med bilen? (inaktivt)
2007-11-20Hur vill Vägverkets kunder bli besvarade i ett ärende? (kr) (inaktivt)
2007-10-22Varumärkesundersökning (inaktivt)
2007-06-13Utveckla Webbportal till framtidens jämlikhetsorganisation (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-02Examensarbete inom kvantinformation (inaktivt)
2006-04-06Kommunikation med medborgare (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-04-26Smart plombering och märkning (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-04-11Medborgarkontor vid Örebro kommun - mötesplats för dialog och information (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2004-10-11Kommunikations/informations/marknadsföringsanalys - Hur uppfattas vårt budskap? (UK 01) (inaktivt)
2004-09-02Hushållens kemikalieanvändning (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-07Medborgarundersökning (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2002-11-07Attitydförändring kring avfall! (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.