Sökning: "Medie"

Hittade 19 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Medie.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-04Modellering av superkritiska ångsystem (inaktivt)
2010-10-07Ungdomsmottagningen på nätet: remediering av designkvaliteter (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-05-29Utveckla och utvärdera mobil marknadsföring och mobil användning (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-03-30Alkohol och utveckling i Tanzania (inaktivt)
2007-02-21Kommunikationsstrategi för våra medlemsföretag (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-03-23Hur kommunicera med högskolestuderande i Göteborg? (inaktivt)
2006-01-30Dokumentation för 50-årigt jubileum (inaktivt)
2005-05-24Alkohol och utveckling (inaktivt)
2005-01-19Intern kommunikationsstrategi för Göteborg Postterminal (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-06-26Vad kännetecknar en effektiv och användarvänlig e-handelsplats? (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.