Sökning: "Miljö beskrivning"

Hittade 42 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Miljö beskrivning.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-03-04IT och verksamhetsutveckling inom Research & Development (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-09-22Undersökning av Kinesiska bilförares brukandemiljö och preferenser (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-29Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2008-01-04Utveckla och utvärdera nya tekniker kring betal- och registreringsflöde (inaktivt)
2008-01-03Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-10-18Attitydundersökning (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2005-11-24Simulering av fosforförluster från åkermark med ICECREAM-modellen (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-01Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-08-15Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-05-13Hotell söker sin historia (JH 03) (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-10Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-04-28Dokument för ISO-certifiering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.