Sökning: "Mindre"

Hittade 520 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Mindre.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2012-01-30Implementering av resepolicys hos kommuner (inaktivt)
2012-01-19Implementering av resepolicys hos kommuner (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-12-27Förbättrad medborgardialog om Kalmars utveckling (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-12-05Baltkabeln - en kritisk granskning av följder (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-12-01Knäckning av RFID? (inaktivt)
2011-11-21Applikation inom internetbaserad reklam (inaktivt)
2011-11-01MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-24Miniatyrisering av styr- och mätenhet (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-08-29Från idé till en produkt färdig för marknaden. (inaktivt)
2011-07-18Ex-jobb inom mjukvaruutveckling (inaktivt)
2011-07-06Designa ett API för global startup på väg att förändra den internationella barnboksbranschen (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-06-15Kemikaliehantering på flygplats (inaktivt)
2011-05-18Vad tjänar organisationer på personlig effektivitet hos de anställda? (inaktivt)
2011-04-21Kartläggning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar på mindre stationer (inaktivt)
2011-04-14Internationell kommunikationsplattform till Sverigeskafferiet (inaktivt)
2011-04-14Konstruktion av kylsystem för telekrigutrustning, 10 veckor (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-04-14Färdigställande av styrsystem till solteleskop (inaktivt)
2011-04-14Innovativ Svensk Tech Startup söker webbutvecklare (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-29Sigma söker exjobbare inom processautomation med BMP (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-03-08Miljökrav vid upphandling (inaktivt)
2011-03-08Marknadsfördelar med miljödiplomering (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2011-03-03Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-02-28Morgondagens lärande organisation (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-02-16Beskrivning och rendering av kurvade speglar (inaktivt)
2011-02-16Automatisk generering av vägar och landskap utifrån kartdata (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-01-31Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2011-01-13Metoder för hållbara innovationer- Methods for sustainable innovation (inaktivt)
2011-01-11Analys av kommuners inställning till uppförande av mindre vindkraftverk (inaktivt)
2011-01-11Etablering av mindre vindkraftsparker av gårdsverk (inaktivt)
2011-01-05Inventering förorenad mark träramsfabrik (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-16Utvärdering av (miljö)effekter från miljöinitiativ från läkemedelsindustrin. (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-07Kraftverkssimulator - turbindynamik (inaktivt)
2010-11-30Affärsutveckling på nystartade Hunter’s Web – Social media för jägare (inaktivt)
2010-11-26Distribuerat hydrauliksystem för radarsystem (inaktivt)
2010-11-25Undersökning/genomlysning av befintlig strategi, affärs-, och marknadsplan (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-11-12Rancold på Facebook! (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-09-27Ex-jobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-09-16Torkning av matavfall (inaktivt)
2010-09-16Uppgradering av biogas i systemperspektiv (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-09-07Allmänna arvsfonden, omvänd fördelningspolitik? (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 1. Strukturen och funktionen hos en UV-B-fotoreceptor i växter (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-08-17Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 2 – Proteinet från Lactobacillus (inaktivt)
2010-08-16Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 1 – Proteinet från Rhodobacter blasticus (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-10Effektiva tekniker och strategier för att stödja funktionshindrade personer att nå, få och behålla en anställning? (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-18Värderas olika lärarkategorier rätt i grundskolan? (inaktivt)
2010-05-17Designförändring och kalibrering av impulsmätsystem (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-04-19Utredning om oxidationsrester i hydraulolja (inaktivt)
2010-04-19Undersökning av lyft och transportritningar (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-04-06Psykometrisk analys och uppbyggnad av normgrupper (inaktivt)
2010-03-31Rosenrot (inaktivt)
2010-03-22MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-03-01Marknadsplan för komponenterna Nano och StandardContent inom SmartAss, Sveriges ledande E-supportsystem. (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-23Korrosionsegenskaper hos stål i bio diesel (inaktivt)
2010-02-23Kontrollerad åtdragning (moment/vinkeldragning) av skruvförband på fordonshjul. (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-02-02Utveckling av testsystem för CAN funktioner (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-20Vidareutveckling av autopilot för obemannade farkoster (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2010-01-15Vad skiljer bra från mindre bra företag? (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-14Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss (inaktivt)
2009-12-09Temperaturreglering i partikelfilterregenerering (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner (inaktivt)
2009-08-21 Varumärkesanalys (JH 09) (inaktivt)
2009-08-21Marknadsföring ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2009-04-10Skapa en hemsida för ett säkerhetsföretag (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2009-03-12Strategisk verksamhetsutveckling i enskildfirma (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-09-09Koldioxidbelastning av hantverksmässigt bakat bröd (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-04-29Spårbarhetssystem för gaffeltruckar (inaktivt)
2008-02-28Examensarbete “Magnesiumgafflar” (inaktivt)
2008-02-19Marknadsplan, marknadsföring, försäljning i nystartat företag i upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-01-29Marknadsundersökning för att klarlägga behov av en rekommendationstjänst för kläder och skor på internet (inaktivt)
2008-01-17Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2008-01-16Marknadsanalys – Kartlägga behovet av en översättningsbyrå i Västeråsregionen (ke) (inaktivt)
2008-01-15Karakterisering av avrinningsområde utifrån risker för kommunal dricksvattenförsörjning (inaktivt)
2008-01-11Fuel efficiency improvements in AWD-system (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-12-18Algoritmutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-14Klimatkompensation av varutransporter (inaktivt)
2007-12-10Produktutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-12-04Hur ser demokratin ut inom Röda Korset, Region Väst? (inaktivt)
2007-11-13Konstruktion av anläggning för spiktestning (inaktivt)
2007-11-09Välkommen till Truly Nordic-researrangör med fokus på upplevelser! (AÖ) (inaktivt)
2007-10-23Hjälp oss bredda vår kundkrets (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-11Införande av Kvalitetssystem för litet bolag (inaktivt)
2007-10-10Införande av Kvalitetssystem för litet bolag (inaktivt)
2007-10-04Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron (inaktivt)
2007-10-04Genomlysning av Antikverksamhet - från bankpalats till småföretagarcentrum (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-24Insect Behaviour/Chemical Ecology- Uppsala (inaktivt)
2007-09-21Studie av småbarnsgrupp med okonventionellt arbetssätt vid förskola i Nyköping (inaktivt)
2007-09-21”Bo i Aneby” (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-21Procedurell generering av spelmiljöer (inaktivt)
2007-09-20EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-18Framtidsvision för Ölmbrotorp/Ervalla (inaktivt)
2007-09-12Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen (inaktivt)
2007-09-12Hur har skogsägarnas lönsamhet utvecklas? (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-27Reglering av tidsfaktorn för vattenkraften på elbörsen – vinst för ekologin utan kostnad för ekonomin? (inaktivt)
2007-08-16Marknad för ny hjärtkateter (inaktivt)
2007-08-16Växtrikedom på åkerholmar i jordbrukslandskap (inaktivt)
2007-08-16Förändringar av åkerstrukturer i jordbrukslandskapet och dess inverkan på växters artrikedom (inaktivt)
2007-08-16Rättsfall till miljöinformationstjänst (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-27Prognosmodell för ärendeinflöde. Kösimulering utifrån befintligt databasmaterial (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-06-17Var med och skapa Mobil Web 2.0! Vi söker studenter för exjobb/sidoprojekt inom systemdesign och systemutveckling (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-06-04Exemensarbete gällande utveckling av konfigurationsgränssnitt gentemot en SIP baserad IP-telefonväxel (inaktivt)
2007-06-04Symantik och metodik för processautomatisering (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-05-11Utvärdering av projekt med syftet att utveckla stödet till anhöriga som vårdar/hjälper någon med demenssjukdom. (inaktivt)
2007-05-08Förkorta ställtiderna i laddmaskin 5.56 (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-16Utveckling av Supply Micro (AP) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2007-04-04Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Utformning av K-märkt kopparbod. (AP) (inaktivt)
2007-04-04Flytande Scen (Bollnäs) (inaktivt)
2007-04-04Kostnads- och rutineffektivisering inom dryckestillverkning. (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-04-04Design av platsbyggda konstruktioner för friluftsliv, kulturskydd och viltvård (inaktivt)
2007-04-04Effekt av fodrets partikelstorlek på konsumtion och utnyttjande av helsädesensilage till växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-04-04Signalkänslighet, kognitiv bias, och taluppfattning (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-02Kvalitetsbedömning av biobränslen (inaktivt)
2007-04-02Marknadsföra en ideell organisation (inaktivt)
2007-04-02Inredning och rumslig utformning i anrikt brukshotell (aw) (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-28På flykt - Attitydutveckling genom kulturarvspedagogik (inaktivt)
2007-03-28Tidsresor för barn i förskoleåldern (inaktivt)
2007-03-26Användarstudier, internlogistik och beräkningar av tidsvinster vid manuell hantering (inaktivt)
2007-03-16Miljöutredning Inför ISO-certifiering (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-02-22Användning av handdatorer inom byggsektorn (kr) (inaktivt)
2007-02-22Effektivisering av torkningsprocessen vid industriell applicering av kondensskyddsmassa (kr) (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-02-02Cad-konstruktion mot offshoreindustrin (inaktivt)
2007-02-02Nya medarbetare till reklambyrå på landet. (AP) (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-30Marknadsundersökning (aw) Frisör salong (inaktivt)
2007-01-22Backoffice till wwww maknadsplats i C# .NET 2.0 (inaktivt)
2007-01-22Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus! (inaktivt)
2007-01-22FEM-simulering av hållfasthet hos hårdlödda förband (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-01-09Exjobb inom 3D-animation: Överföring av realtidssystem från 3ds max till Maya (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2007-01-04Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling och marknadsföring inom försäljning av datorer (aw) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling av verksamhet inom försäljning av datorer (FP) (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Vandringslederna i Gagnef (inaktivt)
2006-12-19Vandringslederna i Gagnef (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-18Marknadsföring av Top Performance - personlig utveckling (aw) (inaktivt)
2006-12-15Hur använder vi vår tid? (inaktivt)
2006-12-15Nationellt program för kyrkornas(kulturhistoriska byggnaders) energibesiktning, analys och omställning till hållbar energianvändning. (inaktivt)
2006-12-14Effektivare truckkörning vid Setra Trävaror AB Horndal Sågverk (inaktivt)
2006-12-13Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-13Marknadsföring för Skillingeudd - budskap för mindre företag (aw) (inaktivt)
2006-11-13Bokningssytem för mindre bemanningsföretag (aw) (inaktivt)
2006-11-13Redovisningsekonomi, marknadsföring och organisation i små företag (aw) (inaktivt)
2006-11-06Naturmöten med invandrare (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-31Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2006-10-26Makulaturhantering på NAtryck AB (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-10-07Exjobb inom 3D-animation: Wrapper för Fysikmotorer (inaktivt)
2006-10-05Exjobb inom 3D-animation: Simulering av kollisionsdeformationer (inaktivt)
2006-10-04Miljöbränslen för friluftskök (inaktivt)
2006-10-03Avlopp i kretslopp (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-09-04Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-08-223D grafikmotor för trafiksimulering - del av en virtuell stad. 3D engine for car simulation (inaktivt)
2006-08-07Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-08-02Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-07-05Sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljöproblem vid insamling av källsorterat bioavfall (inaktivt)
2006-06-20Frivilligt socialt arbete inom vård och omsorg ¿ vilken betydelse har det för de äldres livskvalitet? (inaktivt)
2006-06-08Miljöutredning (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2006-05-31Utveckling av websida och webshop (inaktivt)
2006-05-22Lakningsmetoders påverkan på lakningsresultat (inaktivt)
2006-05-18KARTLÄGGNING AV FORNMINNEN PÅ VIKASKOGS HERRGÅRDS EGENDOM I VÄSTRA GÖTALAND (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-05-03Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2006-05-02Reklam på cykeltaxi (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-03-27Automatiskt val av individuella sökoptimeringar (inaktivt)
2006-03-27Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2006-03-24Gaslagerbankar (JH 03) (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga avlopp i omvandlingsområden i Värmdö kommun (inaktivt)
2006-02-17ALLMÄNBILDNING - KUNSKAP ELLER VÄRDELÖST VETANDE? (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2006-02-02Marknadsplan (fp) (inaktivt)
2006-01-27Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-01-24Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-01-23Fastighetsbranschens framtida behov av affärssystemlösningar (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-10Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2006-01-10Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2005-11-24Effekt av partikelstorlek och mognadsstadium hos helsädesensilage av korn på konsumtion och smältbarhet hos växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2005-11-17Täckning av deponier i ett livscykelperspektiv (inaktivt)
2005-11-15Mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2005-11-09Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2005-10-27Ungt bemanningsföretag behöver utvärderas! (inaktivt)
2005-10-25Kvinnor som förebilder i teknikhistorien (inaktivt)
2005-10-17Affärsplanering kring patenterat högteknologiskt produktkoncept med mycket stor marknadspotential. (inaktivt)
2005-10-06Kartering och karaktärisering av avfall från livsmedelsindustri. Avfallet består av förpackningsmaterial, pulver och flytande produkter. (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-21Hur ser invånarna i Hagfors på den lokala handeln och hur ser handlarna på sig själva? (inaktivt)
2005-09-15Högmossens Radioekologi - ett historiskt fotavtryck (inaktivt)
2005-09-14Prissättning av kollektivtrafiken: ett kundperspektiv (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-08-11Ökad förädlingsgrad (inaktivt)
2005-07-01Gaslagerbankar (JH 03) (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-05-24Databas för brandservice företag gärna med mobil koppling (inaktivt)
2005-05-12Utveckla webbaserat administrationsverktyg i Java (inaktivt)
2005-05-02Design av platsbyggda konstruktioner för friluftsliv, kulturskydd och viltvård (inaktivt)
2005-04-29ANALYS AV EGET UTVECKLAT DATAPROGRAM. (inaktivt)
2005-04-25Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2005-04-20Följder av företagsnedläggelse i en mindre ort och metodik för uppföljning (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-04-20Inertial Navigation System for aircrafts (inaktivt)
2005-04-20Strandskyddsområde (inaktivt)
2005-04-18Köproblematiken på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-04-08Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler (inaktivt)
2005-03-31Produktstrategi och marknadsstrategi (Ljusdal 40) (inaktivt)
2005-03-21Ökad cykeltrafik i Skåne (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2005-03-14Webbaserad planering (inaktivt)
2005-02-24Bredda produktionen - marknad och design (TH 02) (inaktivt)
2005-02-23Hur introducera en ny energiförsörjningsenhet? (JH 01) (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme (aw) (inaktivt)
2005-01-19Kompostering i bostadsrättsförening (inaktivt)
2005-01-12Medborgarundersökning I Herrljunga kommun (inaktivt)
2005-01-12Modellytor av lignin (inaktivt)
2005-01-11Marknadsanalys (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-12-08Produktutveckling - Släpvagn (inaktivt)
2004-12-08Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-11-12Gör företagshälsovård i form av massage någon skillnad? (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-10-21Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-10-21Värdeskala för kundtjänstarbete och -arbetsgivare? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-20Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-19Matematik och psykologi tillämpat på domstolsbeslut (inaktivt)
2004-10-13Effekter för koldioxidutsläppen från värmesystem (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-10-04Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-10-01Marknadsanalys av värme- och ventilationssystem (JH 09) (inaktivt)
2004-09-26Filtermaterial för vattenbehandling - bergkrossmaterial som alternativ till naturgrus och sand (inaktivt)
2004-09-14Teknikhistorien och kvinnor (inaktivt)
2004-09-13Entreprenörorganisationer i Sverige (inaktivt)
2004-09-06Miljömässiga och ekonomiska vinster vid samordning av inköp för mindre företag med hjälp av ett inköpsverktyg på Internet (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-09-01Examensarbete inom Java / SQL? (inaktivt)
2004-09-01Fotonekonomi och dynamik i multispektralt IR-system med tvåtonsmodulering (inaktivt)
2004-06-30Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-22Aluminiumplätering av reflektorer för bilbelysningar (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-06-09Företagarsamarbete i små kommuner (inaktivt)
2004-06-01Marknadsanalys (inaktivt)
2004-05-28Att hitta tillverkare i andra EU-länder (inaktivt)
2004-05-28Översyn av transporter (inaktivt)
2004-05-25Marknadsundersökning/Marknadsföring (Hofors) (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-30Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Produktionsstyrning vid sammanslagning av två företagsenheter (TH 10) (inaktivt)
2004-04-19Optimerad vägprojektering, ett sätt att få rätt kvalitet på vägen (inaktivt)
2004-04-13Value at Risk i portföljval (inaktivt)
2004-04-05KAN INVESTERINGAR I PERSONALHÄLSA LÖNA SIG? (inaktivt)
2004-04-01Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-30Aluminiumplätering av reflektorer för bilbelysningar (inaktivt)
2004-03-29Läsarundersökning av Vasalöparen (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-25Karakterisering av gener av en svamphämmande metabolit (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2004-03-17Infrared detector analogue front end with PSOC (Programmable System On a Chip)(Hudiksvall) (inaktivt)
2004-03-16Se över möjligheterna att producera egen tillverkade produkter. (inaktivt)
2004-02-23Prissättning av kollektivtrafik (inaktivt)
2004-02-23Undersökning av biotekniska processteg vid mekanisk massaframställning (inaktivt)
2004-02-11Förslag till hårda strukturer/ytor i återhämtningsträdgårdar inom friskvård (inaktivt)
2004-02-10Datasäkerhet - Säkerhetsrevision (inaktivt)
2004-02-02Marknadsanalys - Överlevnad av affärer på mindre orter (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2004-01-22Automatisering i produktionsprocessen på Arla Foods AB i Götene (inaktivt)
2004-01-19Intranät användning i mindre företag (inaktivt)
2004-01-12Informationsmaterial till hörselskadade gymnasister (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-12Småföretagares arbetsmiljö (Ljusdal 20) (inaktivt)
2003-11-18Driftssätta ett fungerande kompetensregister i Movex (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Klungare bunchersystem (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-11-10Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-23Distributionslösningar inom EU-området (TH 06) (inaktivt)
2003-10-23Miljöledningsarbete (TH 04) (inaktivt)
2003-10-20Kundundersökning - Hur vill kunderna att reklambyrån ska vara? (aw) (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning kundundersökning-Balfour Beatty Rail AB (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-09-09Datorbaserat verktyg/hjälpmedel för dimensionering av fiberoptiskt accessnät (inaktivt)
2003-09-05Egenskaper hos vinge med skevroder utefter hela bakkanten (inaktivt)
2003-09-03Inre logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-08-07Konstruktion av doseringskork till bondingflaska i miljöprojekt inom Västra Götalandsregionens tandvård (inaktivt)
2003-07-04Marknadsföring på camping (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-06-26Hur vill unga människor bo? (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-06-26Skogskanter som indikatorer för framtida stress på skogar i sydvästra Sverige (inaktivt)
2003-06-19Förstudie inför miljöcertifiering (JH 01) (inaktivt)
2003-06-13Översyn av översiktsplaner i mindre orter (inaktivt)
2003-06-13Stor blev mindre som skall bli större (aw) (inaktivt)
2003-06-11Miljöcertifiering i stål & betong (jj) (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-05-27Påverkan på benvävnaden i alligatorer som exponerats för bekämpningsmedel (inaktivt)
2003-05-26Ta fram underlag till miljöcertifiering (inaktivt)
2003-05-07Utveckling av turismresor till Tyskland (TH 05) (inaktivt)
2003-04-04Undervattensgenerering (inaktivt)
2003-03-27Utveckling av kabelklippare (JH 01) (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-11Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2003-03-05Produktutveckling och anpassning av en mindre modell av släpvagn (inaktivt)
2003-03-03Hur skulle Dalarna kunna göra en gemensam marknadsföring? (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-02-28Utvecklingstendenser i flygmediabranschen (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-19FPGA med processor (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-19Konstruktion, styrning och reglering av apparat för värmesvetsning (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-14Optimerad vägprojektering, ett sätt att få rätt kvalitet på vägen (inaktivt)
2003-02-07Vad gör ett småföretag till en attraktiv arbetsplats? (Gävle) (inaktivt)
2003-01-30Vad gör ett småföretag till en attraktiv arbetsplats? (Gävle) (inaktivt)
2003-01-30Marknadsföring i ett entreprenad företag (Gävle) (inaktivt)
2003-01-10Marknadsanalys för att introducera energiförsörjningsenhet (JH 00) (inaktivt)
2003-01-07Omvärldsanalys för bostadsbolag - VSBo (Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB) (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2003-01-03Fusionspotential för kompakta och sfäriska tokamaker (inaktivt)
2003-01-03Undersökning kring rätt att konfiskera kyrklig egendom (inaktivt)
2003-01-02Glidlager för roterande maskiner. (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-12-10I huvudet på biografbesökare (inaktivt)
2002-12-05Orsaksanalys av mögel i mejeriprodukter (inaktivt)
2002-12-05Utveckling av affärsidè och utformning av marknadsplan (inaktivt)
2002-11-27Analys och konstruktion av montagelinje (inaktivt)
2002-11-14Kommersiell design av leksak (KA 05) (inaktivt)
2002-11-13Entreprenörskap i mindre företag (inaktivt)
2002-11-11Analys av avluftningskonstruktion med CFD (inaktivt)
2002-11-05Skaldragning av rostfri valstråd (inaktivt)
2002-11-05Mätning av el från vindkraftverk (48) (inaktivt)
2002-10-25Bygg-KMA (inaktivt)
2002-10-25Systemering och kravspec sökes till Metis Teknik & Miljö (inaktivt)
2002-10-17Exjobb effektivitetsstudie (inaktivt)
2002-10-15Affärsplan/marknadsanalys för interaktiva leksaker (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.