Sökning: "NEGATIVA"

Hittade 38 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet NEGATIVA.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-11-22Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-04-14Internationell kommunikationsplattform till Sverigeskafferiet (inaktivt)
2011-03-15Studie av olika tillsatsämnens effekt på stålets strukturstabilitet (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2007-10-29Etablering: Europa & USA? (inaktivt)
2007-10-18Verktygsoptimering för kravarbete (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-25Hur påverkas vedsvampsuccession på eklågor av gallring i lövskog? (inaktivt)
2007-09-21”Bo i Aneby” (inaktivt)
2007-09-20EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER (inaktivt)
2007-08-27Reglering av tidsfaktorn för vattenkraften på elbörsen – vinst för ekologin utan kostnad för ekonomin? (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-04Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-09-03Organisationsanalys RFSU Göteborg (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av stamspecifika genetiska markörer för ekologiska studier av mikroorganismer med miljöbiotekniska användningsområden (inaktivt)
2006-02-01Miljöutredning för Samhalls koncept: Kommunpartner (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2005-05-26Nytt lärcentrum som mötesplats för vuxenlärande (inaktivt)
2005-03-07Egna tillagningskök i förskolorna alternativt köp av mat ? (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-09-29Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-03-12Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2003-12-18Utbildning och näringsliv i samverkan (16) (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-11-14Planeringsunderlag för konvertering till biobränslebaserade uppvärmningssystem (inaktivt)
2003-02-03Studie av förändrade beteenden till följd av mitträcke. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.