Sökning: "OMVÄRLDSANALYS"

Hittade 77 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet OMVÄRLDSANALYS.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-03-14Utveckling av provmetodik för klimatprovning (inaktivt)
2011-03-04IT och verksamhetsutveckling inom Research & Development (inaktivt)
2011-01-24Marknadskartläggning för ES-konsult (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-06Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon (inaktivt)
2010-06-29Möjligheter och nytta att i CAD/utvecklingsmiljön återanvända PLM/produktbeskrivningens variant- och tidsvillkor (inaktivt)
2010-03-01Omvärldsanalys, försäljningsstrategier, hemsida (inaktivt)
2010-02-24Framtidsanalys av småländsk landskapsbygd (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-01-30Investeringskalkyl och inventering av belysningsarmatur för park- och gatubelysning (inaktivt)
2008-01-17Omvärldsanalys åt Proffice Eskilstuna (AP) (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-10-15Omvärldsananlys kring Tuna Park (kr) (inaktivt)
2007-09-25Marknadskartläggning (inaktivt)
2007-08-24C-eller D-uppsats vid fristående sparbank i Sala. (FP, AP) (inaktivt)
2007-07-13Omvärldsanalys av driften i gästhamnarna i Bohuslän, med inriktning mot Marstrands gästhamn. (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-06-25Marknadsplan (inaktivt)
2007-05-11Utveckla och genomföra en arbetsprocess för omvärdsanalys, i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2007-04-20Inohusslalom i getberget vid Sveriges mittpunkt, omvärldsanalys (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Baggbrobygden (AP) (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsundersökning för Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Innovativa idéer åt Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Kartläggning av rid- och körleder i Sverige och hela världen (80) (inaktivt)
2007-03-08Framtida lagstiftning inom området vattenrening (TH 03) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-05Import av choklad (aw) (inaktivt)
2007-02-02Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-01-04Marknadsundersökning/Omvärldsanalys åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling av verksamhet inom försäljning av datorer (FP) (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-04Hyresgästföreningen och omvärlden; en studie i omvärldsanalys gällande Hyresgästföreningens renommé och påverkansmöjligheter i framtiden (inaktivt)
2006-11-30Nulägesanalys och utvecklingsplan för handeln i Heby (aw) (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-10-02Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-04-02Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2006-02-20Marknadsundersökning inför företagsetablering (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-05-11Resursområdesanalys (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-11VILKA KOMPETENSBEHOV FINNS DET HOS FÖRETAG I ÖREBRO LÄN (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2004-09-01Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-02-05Omvärldsanalys för GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living (inaktivt)
2003-05-19Genomföra en omvärldsanalys åt ett företaget som arbetar med metallbearbetning (inaktivt)
2003-04-22Marknadsanalys Uthyrning av svetskompetens (inaktivt)
2003-01-07Omvärldsanalys för bostadsbolag - VSBo (Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB) (inaktivt)
2002-12-12Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.