Sökning: "PROVER"

Hittade 44 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet PROVER.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-08Kartläggning av motiv till inställda operationer på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-29Cellräkning i automatiserat system (inaktivt)
2011-06-30Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2010-09-01Bygg ett revolutionerande mätinstrument (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-02-25Utsläpp av växthusgaser från hemkomposter (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-08-21Att hitta kommunikationsvägar/marknadskanaler som gör att kunden hittar oss som företag. (inaktivt)
2009-08-21Att vidareutveckla en utrustning som används för avgasning och filtrering av rörledningssystem. (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30Kartläggning av kornstorlekar och förlustvärden hos höglegerad elektroplåt (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-01-21Molecular fingerprinting of bacterial communities in paper mills: Impact of biocides on community pattern and analytical method (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-05-14Examensarbete – Karakterisering av Kvantbrunns termistorer (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-12-19CPT-sondering i torv (inaktivt)
2006-10-17Fjärrstyrd blodprovstagare för användning på häst (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2005-06-21Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation (inaktivt)
2005-05-16Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer (inaktivt)
2005-01-11Flampunktsbestämning av gas och vätska (inaktivt)
2004-12-15PCB-inventering av kommunens fastigheter (Ljusdal 31) (inaktivt)
2004-11-04CPT-sondering i torv (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2003-12-11Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-07-22Förbränningsegenskaper och utsläpp av kväveoxider vid användning av biobränslepulver (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-03-26Förbehandling av slagg (inaktivt)
2003-01-20Hållfasthets- och deformationsegenskaper hos kemiskt stabiliserad halmarmerad siltig sandmorän. (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-02Dosregleringssystem (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-11-14Kommersiell design av leksak (KA 05) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.