Sökning: "Per-Jonas Svensson"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Per-Jonas Svensson.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-01Examensarbete: Tillämpa Lean accounting inom Saab Aeronautics (inaktivt)
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2010-11-02PPM-systemet - framgångsmätning (inaktivt)
2010-09-10Thesis project/ Studentuppsats: Daily management of a service organization - in change towards excellence IKEA AB, Älmhult (inaktivt)
2010-06-01Gusto -chokladprovningsspel (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-01-19Observatör för skattning av läckage i tryckluftssystem (inaktivt)
2009-08-24Skånska landskapsanalyser av den röda mulmknäpparen (Elater ferrugineus) (inaktivt)
2009-07-15Naturvårdsinventeringar med insektsferomoner: Feromonövervakning av Biodiversitet (inaktivt)
2008-05-30Image analysis study of the size, shape and surface-texture distributions of genetically different glacial deposits (inaktivt)
2007-06-30Utredning av projekt i U-länderna (AP) (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-01Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP) (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-03-22Höjdmätningssystem (inaktivt)
2004-12-06Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning (inaktivt)
2004-11-16Informationsspridning till anställda (inaktivt)
2003-08-22Characterization of an electrochemical transistor (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.