Sökning: "Processor design"

Hittade 8 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Processor design.

Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-01-03Develop an iPhone app (inaktivt)
2011-12-16Obstacle detection for autonomous vehicles (inaktivt)
2011-08-26Design of a high precision GPS (inaktivt)
2010-05-12DESIGNING A WIRELESS CAMERA PLATFORM FOR HOME SURVEILLANCE (inaktivt)
2009-12-07Design of a predictable multi-processor platform for real-time embedded systems (inaktivt)
2007-04-16Framework for performance profiling (inaktivt)
2004-03-17Infrared detector analogue front end with PSOC (Programmable System On a Chip)(Hudiksvall) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.