Sökning: "Rapport Ekonomi"

Hittade 19 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Rapport Ekonomi.


Inkom Exjobbsförslag
2011-02-01Verksamhetsutveckling - Hur kan vi få vår ideella förening att blomstra? (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-05-19PU10-43 Visualisering av förbrukade reservdelar på lastbil (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-03-01Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-05-29Marknadsplan, marknadsutveckling inom IT (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2006-10-31Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw) (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.