Sökning: "Regi"

Hittade 43 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Regi.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-14Implementera ett övergripande miljö- och hållbarhetsperspektiv på företaget (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-04-19Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem. (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-04-19Produktutvecklings- eller konstruktionsuppgift inom ramen för Baling Technologys produktsortiment (inaktivt)
2010-03-01Ansvarsutredning av förorenat område enl Naturvårdsverkets manual (inaktivt)
2010-02-10PCB-layout och prototyptillverkning (inaktivt)
2009-04-21Utveckling av kulturhistoriskt fastighetsbestånd (83) (inaktivt)
2008-09-03Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt)
2008-06-16Plus-tjänstprojektet och dess betydelse för kunden (inaktivt)
2008-05-15Marknadsföringsplan för friskvårdsföretag (inaktivt)
2008-02-28En on-line applikation för signifikanta studier av torrhalt/avvattning (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2008-01-07Examensarbete inom .Net i Indien (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-22Förlimmade brackets till tandställningar (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-05-04Robotsimulering och programmering av bågsvetsrobotar i nästa generations OLP-system (inaktivt)
2007-04-04Design av platsbyggda konstruktioner för friluftsliv, kulturskydd och viltvård (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-11-13Paraleller & jämförelser mellan kommunal och privat verksamhet i vårdbranschen (aw) (inaktivt)
2006-10-26Plus-tjänstprojekten- vad har det betytt för kunden? (inaktivt)
2006-07-03Marknadsundersökning avseende privat äldreboende (fp) (inaktivt)
2006-01-11Utprovning av skärgeometrier för stickstålsverktyg med skärbredd 16 mm.(Gävle) (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-10-17Affärsplanering kring patenterat högteknologiskt produktkoncept med mycket stor marknadspotential. (inaktivt)
2005-05-12Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Vad är trygghet? (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Nya yrkesroller inom vård och omsorg (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2005-05-02Design av platsbyggda konstruktioner för friluftsliv, kulturskydd och viltvård (inaktivt)
2005-04-28Internatiaonellt Examensarbete inom Logistik på Jede (inaktivt)
2005-04-27Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw) (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-07Maskinnära programmering av styrsystem (Ljusdal 9) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.