Sökning: "Samverkan kommun"

Hittade 61 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Samverkan kommun.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-09-07Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsplan för Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Nyhetsbrev till utflyttade ifrån Skinnskatteberg och andra externa intressenter (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2006-12-19Ekonomiska effekter (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-01-17Vill du göra exjobb vid Köpings kommun? (aw) (inaktivt)
2006-01-09Utvärdering av samverkansprojektet Utresan (aw) (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-05-12Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-10Utredning av arbete vid Måleriverkstad (aw) (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personlig assistans Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökning om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personalundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2003-08-15Industrins, lantbrukets och turismens betydelse för ekonomin i Hedemora kommun (inaktivt)
2003-04-22Uppföljning och utvärdering av Utvecklingsplanen Hudiksvalls kommun. (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.