Sökning: "Samverkan skola"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Samverkan skola.

Inkom Exjobbsförslag
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2008-11-11Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-12Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (aw) (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-03-29Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (Ljusdal 22) (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.