Sökning: "Spår"

Hittade 35 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Spår.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-19Automatisk generering av kartdata från yrkestrafik (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-02-10Marknadsstrategier för svensktillverkad ved/pelletskamin (inaktivt)
2010-12-15Rullar eller glider rullyftare längs kamaxeln? (inaktivt)
2010-11-18Realtidsberäkning av parametrar i motorstyrsystemet (inaktivt)
2010-06-09Deluppföljning av miljökonsekvensbeskrivningar och miljömål i järnvägsprojekt (inaktivt)
2010-02-11Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga (inaktivt)
2010-02-09HJÄLP OSS MÄTA ANTALET BESÖKARE OCH EFFEKTEN AV ETT AV MELLANSVERIGES STÖRSTA EVENEMANG (inaktivt)
2008-12-03Järnvägens betydelse för företagsetableringar nu och i framtiden - är Örebro på rätt spår? (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-08-20Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal) (inaktivt)
2006-11-13Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (aw) (inaktivt)
2006-11-13Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (aw) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (FP) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (FP) (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Affärsutveckling av Gröna Kunskapshuset(FP) (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2005-03-31Industrispår - Falun (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-08-28Utveckla fastsättningssystem för takboxar (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-02-14Järnvägsmekanik (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.