Sökning: "TA system"

Hittade 377 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet TA system.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-21Cell Trapping (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-02-27Acceptansnivå för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-29Single cell isolation (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-23Power booster för ankarspel (inaktivt)
2011-11-14Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-11-08Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2011-10-28Konstruktionsprocess Mekaniska System (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-19Reality capture (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-09-27Utveckling av rörligt målspel (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-09-07Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-08-08Utveckling av metod för att mäta fyllnadsgrad (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-19Inverkan av alternativa bränslen på SCR-kemin (inaktivt)
2011-05-09Formell verifiering av design och krav för functional safety (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-14Konstruktion av kylsystem för telekrigutrustning, 10 veckor (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-29Sigma söker exjobbare inom processautomation med BMP (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-02-17Var med och utveckla vårt plocksystem GarpDeliver (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-15Konstruktion av strain-gauge förstärkare för mätning av blodflöde och blodvolym i armar och ben (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-01-20Automatiserad testning av SharePoint-applikationer (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-01Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-26Distribuerat hydrauliksystem för radarsystem (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-19AUTOSAR transformer (inaktivt)
2010-11-16Ethernet Audio Video Bridging (inaktivt)
2010-11-16Testapplikationsgenerator för AUTOSAR system (inaktivt)
2010-11-10Energiåtervinning i Radarsystem (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-11-02PPM-systemet - framgångsmätning (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-19Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling och vill utveckla "Facebook" för organisationer (inaktivt)
2010-10-15PU10-86 Automatisk analys av mätdata (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-22Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-09-07Examensarbete Materialoptimering (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-09-03Minimering av ventildräneringsläckage (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-17Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-25Kemin bakom framtidens avgasrening (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-19Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-19Utveckling av målpositioneringsutrustning (inaktivt)
2010-05-19PU10-28 Specificering och upphandling av mjukvara för inbyggda system (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-03-08Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system (inaktivt)
2010-03-05Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling och vill utveckla "Facebook" för organisationer (inaktivt)
2010-03-01Nordisk marknadsplan för Sveriges ledande E-supportsystem, SmartAss (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-19Visualisering av stridseffekter (inaktivt)
2010-02-18Hemsida och grafisk profil för Johan Solar Energy (inaktivt)
2010-02-17Utökad monitorering av Fleet Management System i realtid (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-04Batterihantering inom fordonsindustrin (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-08Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-12-21Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad kalibrering av fordons nivågivare i produktion (inaktivt)
2009-12-14Reglering av pneumatisk aktuator (inaktivt)
2009-12-14Utveckling av webb-crawler applikation till prisjämförelsesajt med möjlighet till anställning och delägarskap (inaktivt)
2009-12-09Kvalitetssäkring av EMS kalibrerparametrar (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-06-29Miljö- och Naturvårdsplan (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2009-03-02Energianalys av fabrik (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-09-12Koppla bilder till ett mobilt passagesystem (Ljudal) (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-10Web-portal till USource (inaktivt)
2008-06-16Miljö- och energibesparande produkternas marknad (inaktivt)
2008-05-30Peer-to-Peer system (inaktivt)
2008-05-30Paradigmskifte! (inaktivt)
2008-05-30Fonetisk sökning för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom styrsystem (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-18Automatisering av UGV (Unmanned Ground Vehicle) (inaktivt)
2008-01-11Fuel efficiency improvements in AWD-system (inaktivt)
2008-01-11Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Kopia av Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Mobila Systemlösningar (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-10-22Förlimmade brackets till tandställningar (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21X-jobb 20p (30hp): Miniatyrisering av en Spin-Dependent Tunnelling Three-Axial Magnetometer för rymdtillämpningar på ÅSTC, Uppsala Universitet (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Digital Komprimerad Video (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst (inaktivt)
2007-08-16Rättsfall till miljöinformationstjänst (inaktivt)
2007-07-19Adaptiv reglering (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-07-06Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt annonssystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt Content Management system till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-22System för visualisering av artiklar i en ytbehandlingsanläggning (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2007-05-10Stratsys söker Exjobbare som brinner för systemutveckling (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för lansering av CMS/Publiceringsverktyg (inaktivt)
2007-04-25Beräkningssystem kreditrisker (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-20Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04EX-jobb Datakommunikation (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-04-03Kravspecifikation på nytt MIS-system (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-08Framtida lagstiftning inom området vattenrening (TH 03) (inaktivt)
2007-03-01Linuxdator för datorinsamling, kontroll m m (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-03-01Microsoft Visual Studio Team System (inaktivt)
2007-02-23Content management system (aw) (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-05Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-01-29Gör ditt examensarbete hos Metso i Sundsvall! (inaktivt)
2007-01-22Automatiserade processer inom IT-drift (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-11-29Ta fram en marknadskommunikationsplan för ett företag i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-14Sökmotorpositionering (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-24Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP) (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-11Dokumentationsmodell för en webbtjänst (Ljusdal) (inaktivt)
2006-10-11Talsyntes baserat på open source (Ljusdal 71) (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Visuellt programmeringssystem för real-tids 3D-material till 3D-spel och CAD- applikationer (inaktivt)
2006-10-02Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning (inaktivt)
2006-10-02Kartläggning av patentsituationen inom medicinteknisk utrustning baserad på mikrovågor. (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-09-20Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (delat exjobb med energiteknik och data/3D visulisering)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-25Utökning av LaTeX för produktion av dokument med semantisk information (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-07-14Optimera ett client-server system (Ljusdal) (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-03-13EnterCard Sverige AB söker en student för examensarbete inom process- & informationslogistik (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-03-03Säkerhetsanalys och fallstudie av RFID-baserade smarta kort (inaktivt)
2006-03-02Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2006-03-01Nagios Agent för Windows (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2006-01-30Licensiering (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-15Migrering Notes-2-DotNet Motor (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-10-03Utveckla och förbättra källsorteringen i Sundbybergs stad (inaktivt)
2005-10-03Midorion AB Examensarbete: Elektrisk Mätteknik och Signalhantering (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-06-21Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-28Utveckla och programmera ett dataprogram för fysikalisk testning av träfiberskivor. (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-03-29Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (Ljusdal 22) (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-01-12Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektroniska signaturer etc (inaktivt)
2005-01-11Risker i tekniska system, emissioner från väg- och bankonstruktioner (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-11Ett nytt sätt att ta emot och hantera interna och externa idéer! - Marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2004-10-04Betala med LiU-kortet (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-08-11Arbetsmiljö för bättre konkurrenskraft -Framtagning av arbetsmiljöhandbok och praktiskt genomförande (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-06-15Utveckling av programvara för motionscykel (inaktivt)
2004-06-09Hårdvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-04-13Examensarbete i kompilatorteknik: Effektiv kompilering av C till bytekod (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-25Mykorrhizans inverkan på upptag av radiocesium i olika lantbruksväxter. (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-16Optimering av insättning (Hofors) (inaktivt)
2004-02-02Utveckling av rättstavningsapplikation för söktjänster (inaktivt)
2004-01-29Miljö(Hofors) (inaktivt)
2004-01-28Utveckling av databasstruktur (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-04-15Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2003-04-15Framtida kravsättning för delkomponenter (inaktivt)
2003-03-25Meddelandesystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-25Tentamensplaneringssystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-14WebLogic Server security realm (inaktivt)
2002-10-30Förbättrad signalanalys vid gasutbytesmätningar med turbulenta flödes-metoden (Ockelbo) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.