Sökning: "TELEFONEN"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet TELEFONEN.

Inkom Exjobbsförslag
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2008-01-18Arbetsmiljön på vårdcentral (inaktivt)
2007-12-05Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-11-19Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-10-18Konferensserver för IP-telefoni med hög tillgänglighet (inaktivt)
2007-08-16Mobile VJing – Visual performance using streaming video from mobile phones (inaktivt)
2007-08-16The Mobile Cameraman – Providing streaming mobile video as input to a VJ mixer (inaktivt)
2007-05-31Utformning av användargränssnitt för mjukvarutelefon (aw) (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.