Sökning: "TRAFIK"

Hittade 83 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet TRAFIK.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26Machine learning algorithm for a neural network car- following model (inaktivt)
2012-02-13Intelligent and Multi-objective Traffic Controls (inaktivt)
2011-12-20Läsarundersökning – tre kanaler (inaktivt)
2011-09-08Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade (inaktivt)
2011-08-17Trafikplanering i Moldavien (inaktivt)
2011-06-27Master theses on traffic simulation, impact models and sustainable traffic control (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-02-16Beskrivning och rendering av kurvade speglar (inaktivt)
2011-02-16Automatisk generering av vägar och landskap utifrån kartdata (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-03-30Trafik-/Logistikutredning Transpoint Håby (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2008-09-09Spridning av trafikrelaterad volfram i miljön (inaktivt)
2008-06-16Trafikcenter: utbildning-trafik-säkerhet-miljö (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-17Trädplantering i stadsmiljö (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-08-07Destinationer utvecklas till resmålspaket (inaktivt)
2007-07-19Företagsvärdering av Online Communities & Social Networks (inaktivt)
2007-07-06Automatiserad kalibrering av optisk spektrumanalysator (inaktivt)
2007-06-01Fjärrstyrning av UGV via WLAN (inaktivt)
2007-02-15Transportrevision (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-11-06Naturmöten med invandrare (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-08-29Trafikestimering i mobila ad hoc-nät (inaktivt)
2006-08-23Trädplanteringar i stadsmiljö (inaktivt)
2006-08-14Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2006-08-11Fordonsplacerad signal/bildbehandling för att undvika viltolyckor (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-06-15Vill du göra exjobb i Arboga Kommun på Tekniska förvaltningen? (aw) (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-05-11Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD (inaktivt)
2005-04-21Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2005-04-20Trafik och trafiksäkerhet (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-03-21Ökad cykeltrafik i Skåne (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-10-19Utveckling av en server som tar hand om SMS (inaktivt)
2004-10-11Stor blev liten ska bli större .... (aw) (inaktivt)
2004-09-29Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-09-20Konsekvenser av satsning på bättre stadsmiljö (inaktivt)
2004-09-15Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD (inaktivt)
2004-09-14Snabb och webbanpassad språkförståelse (inaktivt)
2004-09-14Automatiskt urval av relevanta nyckelord (inaktivt)
2004-09-03Föroreningar i avloppsvatten (inaktivt)
2004-09-03Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-12Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-03-11Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-10-20Materialplanering för krockskador (inaktivt)
2003-09-09Datorbaserat verktyg/hjälpmedel för dimensionering av fiberoptiskt accessnät (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-06-13Stor blev mindre som skall bli större (aw) (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-01-23Kvalitetsundersökning av färdtjänst och sjukresor i Gävleborgs län (Söderhamn) (inaktivt)
2002-12-05Affärsutveckling (inaktivt)
2002-12-05Förbättra återvinningsgraden av utslitna fordonsdäck (inaktivt)
2002-12-05Marknadsundersökning - Produktlansering (inaktivt)
2002-12-04Smart trafiklösning. (Ockelbo) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.