Sökning: "UV-strålning"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet UV-strålning.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-10-25Thesis work - Development of chromatographic screening methods for a deeper understanding of ligand-serum protein interactions in Drug Discovery. Location AstraZeneca Mölndal. (inaktivt)
2011-10-10Detektion av bakterier med UV-fluorescens (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2010-08-25Fabrication and characterization of nano-scale SiC UV detectors using nano-imprint lithography (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 1. Strukturen och funktionen hos en UV-B-fotoreceptor i växter (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-08-16Development of Artificial Ribonucleases (inaktivt)
2010-06-09Investigation of ZnO nanorods for UV detection (inaktivt)
2010-04-19Validity test of UV absorption method for determination of dissolved lignin in pulping process filtrates (inaktivt)
2009-12-07Mall för att finna kundmålgrupp för reklam / marknadsföring (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus ge en förbättring vid psoriasis? (inaktivt)
2008-06-16Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2007-09-06Diploma Work – Synthesis of rapid curing silicone materials for use in wound healing (inaktivt)
2007-02-26Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2006-12-07Microtechnology for Experimental Space Plasma Physics (inaktivt)
2006-11-06Adaptiv respons på joniserande strålning (ej UV) (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-09-08Measurement and analysis of light absorption in GaN-based material and its use in detectors and modulators (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-02-06An evaluation of a new concept for UV detection likely to have a large impact on the way that we are working with LC (inaktivt)
2003-10-10Genus/könsroller i lärarutbildning (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.