Sökning: "Utveckling i skolan"

Hittade 28 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Utveckling i skolan.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2011-03-31Lärares och elvers syn på digitala medier Hur används digitala medier i undervisningen och varför? (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2009-04-14Animerad film om biogasprocessen (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2006-11-20Flera exjobb om bl a pedagogiska processer, värdegrundsarbete, elevdemokrati på Kungsbackaskola (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-04-10Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av effekter av årskurslös skola (inaktivt)
2005-08-17Växthus på humleängen ¿ ritning (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.