Sökning: "Värmen"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Värmen.

Inkom Exjobbsförslag
2011-02-15Energiåtervinning och energibesparing hos LEAX Mekaniska AB (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2008-02-13Modell för värmeförluster under godstransporter (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2006-05-05Exjobb inom kommunalt värmeverk (fp) (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-10-27Friktionsförband för infästning av vattenkraftgeneratorer (inaktivt)
2003-10-20Exjobb inom kommunalt värmeverk (inaktivt)
2003-04-07Direkt omvandling av fusionsenergi (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.