Sökning: "VERKTYG EKONOMI"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet VERKTYG EKONOMI.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-11-26Optimera servicebil för miljö och ekonomi (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-05-08Förkorta ställtiderna i laddmaskin 5.56 (inaktivt)
2007-05-08Spånrullning spårljusprojektil för rengöring av projektiler (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2005-01-26Införande av MPS verktyg (inaktivt)
2004-04-15Utarbeta analysmetoder för driftstatistik (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-01-26Utveckling av en kompetenskarta som strategiskt managementverktyg för Knowledge Management (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.